Se samtliga broschyrer

Motverka och förebygg sexuella trakasserier på din arbetsplats (ADI 713), broschyr

Du som arbetsgivare har ansvar för att arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier och agera för att stoppa dem om de ändå skulle uppstå. Broschyren går igenom vad sexuella trakasserier är, information om lagens krav och har checklistor och tips för arbetet mot sexuella trakasserier på din arbetsplats.

bild på omslag till broschyren "motverka och förebygg sexuella trakasserier på din arbetsplats".
Motverka och förebygg sexuella trakasserier på din arbetsplats (ADI 713), broschyr

Den här broschyren har tagits fram för att du ska veta vilket ansvar du har som arbetsgivare. Den täcker in tre områden – en inledning som går igenom vad sexuella trakasserier är och vilken lagstiftning som finns, därefter ett avsnitt om det förebyggande arbetet och så en avslutande del om hur du förväntas agera om sexuella trakasserier ändå skulle förekomma på din arbetsplats. Broschyren ger dig dessutom flera konkreta exempel på situationer som en arbetsgivare kan ställas inför.

Broschyren är framtagen av Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen.

Sexuella trakasserier

Senast uppdaterad 2023-03-09