Se samtliga broschyrer

Mjöl och mjöldamm (ADI 545), broschyr

Den här broschyren vänder sig till dig som utsätts för mjöl och mjöldamm i ditt arbete. Att andas in mjöldamm innebär en hälsorisk, därför är det viktigt att veta vad du kan göra för att undvika dammet.

Omslagsbild på Mjöl och mjöldamm (ADI 525)
Mjöl och mjöldamm (ADI 545), broschyr

Senast uppdaterad 2020-05-13