Se samtliga broschyrer

Minimikrav för upparbetning av stormfälld skog (ADI 584), broschyr

Upparbetning av stormfälld skog medför större risker än normal avverkning gör. I den här broschyren finns Arbetsmiljöverkets tio minimikrav för att göra arbetet säkrare.

Foto. Omslagsbild som visar en man i skyddsutrustning och motorsåg som sågar av grenar på en liggande tall i skogen.
Minimikrav för upparbetning av stormfälld skog (ADI 584), broschyr

Senast uppdaterad 2022-12-05