Se samtliga broschyrer

Jobba rätt med epoxi (ADI 150), broschyr

I den här broschyren kan du läsa om att arbeta säkert med epoxiprodukter. Dessa kan medföra många hälsorisker. Broschyren handlar om bland annat utbildningskrav som är kopplad till sanktionsavgift, läkarundersökning, allergier, användning av rätt skyddsutrustning och att planera arbetet.

omslag till broschyren Jobba rätt med epoxi
Jobba rätt med epoxi (ADI 150), broschyr

Senast uppdaterad 2020-05-13