Se samtliga broschyrer

Förebygg olyckor och ohälsa - säkerhetskultur och systematiskt arbetsmiljöarbete (ADI 705), broschyr

Säkerhetskultur handlar om en organisations gemensamma sätt att tänka och agera i förhållande till risker och säkerhetsfrågor.

Omslag till broschyren Förebygg olyckor och ohälsa, ADI 705
Förebygg olyckor och ohälsa - säkerhetskultur och systematiskt arbetsmiljöarbete (ADI 705), broschyr

Det som kännetecknar en god säkerhetskultur på en arbetsplats är att chefer och medarbetare engagerar sig och har fokus på säkerhet och arbetsmiljöfrågor. Det är viktigt att chefer prioriterar och hanterar frågor på alla nivåer i verksamheten.

Andra kännetecken på en god säkerhetskultur är att rutinerna är dokumenterade och kända för alla och att det finns ett system för att rapportera avvikande händelser. Arbetsplatsens säkerhetskultur och det systematiska arbetsmiljöarbetet påverkar varandra.

I den här broschyren kan du läsa mer om säkerhetskultur och hur man kan arbeta med det på en arbetsplats.

Senast uppdaterad 2022-12-05