Se samtliga broschyrer

Bort med bullret - en bra ljudmiljö lönar sig (ADI 598), broschyr

I den här broschyren får du råd om hur du kan arbeta för att följa föreskrifterna om buller och systematiskt arbetsmiljöarbete. För en bra ljudmiljö krävs det att man arbetar förebyggande, regelbundet och långsiktigt.

En man som arbetar med verktyg och bär hörselkåpor
Bort med bullret - en bra ljudmiljö lönar sig (ADI 598), broschyr

Senast uppdaterad 2023-07-10