Se samtliga broschyrer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön (ADI 379), broschyr

I den här broschyren kan du läsa om arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön. Den tar upp hur arbetsgivaren kan sköta sin arbetsmiljöverksamhet på ett bra sätt och vad ansvaret innebär.

Omslagsbild broschyr ansvar och befogenhet i arbetsmiljön (ADI 379)
Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön (ADI 379), broschyr

Läs mer om arbetsgivarens ansvar på vår webbplats.

Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön

Senast uppdaterad 2022-12-05