Se samtliga böcker

Vägledning till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 (H457), bok

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – viktiga pusselbitar i en god arbetsmiljö

Omslagsbild till vägledningen till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4
Vägledning till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 (H457), bok

I den här vägledningen vill vi ge stöd till dem som ska följa och använda föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö i sina verksamheter. Vår förhoppning är att föreskrifterna och vägledningen ska bidra till att arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön blir en angelägen del av vardagen på alla våra arbetsplatser.

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som gäller från och med den 31 mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.
Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter

Senast uppdaterad 2018-01-03