Se samtliga böcker

Första hjälpen - Vikfolder (PL2), bok

Den här vikfoldern är en praktisk guide till första hjälpen. Den berättar överskådligt och visar vad du ska göra vid olika olyckor och sjukdomar. Den följer de senaste riktlinjerna för åtgärder vid hjärtstopp. Riktlinjerna är utgivna av europeiska rådet för hjärt-lungräddning (ERC). Foldern är framtagen i samarbete med Röda Korset, som komplement till Röda Korsets Första hjälpen-utbildningar.

Bokomslag - Första hjälpen
Första hjälpen - Vikfolder (PL2), bok

Senast uppdaterad 2015-06-11