Kunskapssammanställningar, översikt

Arbete med helkroppsvibrationer – hälsorisker (RAP 2011:8), kunskapssammanställning

Kunskapssammanställningen om helkroppsvibrationer visar vilka risker som finns när man utsätts för maskiner som får händer och armar att skaka och vibrera.

Arbete och helkroppsvibrationer, kunskapssammanställning, omslag
Arbete med helkroppsvibrationer hälsorisker (RAP 2011:8), kunskapssammanställning

Senast uppdaterad 2023-07-12