Kunskapssammanställningar, översikt

Arbete med helkroppsvibrationer – hälsorisker (RAP 2011:8), kunskapssammanställning

Kunskapssammanställningen visar vilka risker som finns när man utsätts för maskiner som får händer och armar att skaka och vibrera.
Arbete och helkroppsvibrationer, kunskapssammanställning, omslag
Arbete med helkroppsvibrationer hälsorisker (RAP 2011:8), kunskapssammanställning

Till skillnad från många andra områden har antalet människor som utsätts för vibrationer ökat. I dag utsätts omkring 400 000 män och kvinnor i Sverige dagligen för vibrationer under minst en fjärdedel av sin arbetsdag.

I den här kunskapssammanställningen undersökte forskare var, när och hur människor utsätts för vibrationer från handhållna verktyg och vilka problem de får med sin hälsa. De undersökte om det finns en skillnad i att arbeta inomhus eller utomhus samt om män och kvinnor drabbas olika av vibrationer. De undersökte också varför föreskrifterna om medicinska kontroller tillämpas i så liten omfattning, vilka hinder som finns och hur de ska kunna undanröjas.

Forskarna tittade också på i vilka branscher arbetstagare utsätts för vibrationer, i vilka arbetsmiljöer och i vilken typ av arbete som det finns problem med handhållna vibrerande verktyg. De undersökte vilka verktyg som används för att bedöma riskerna.

Syftet med översikten var att ge underlag för Arbetsmiljöverkets tillsynsinsatser inom området exponeringar för vibrationer från handhållna verktyg inom olika branscher och att peka ut vilka branscher som är aktuella.

Författare: Lars-Gunnar Johansson, docent, Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2018-07-31