Säker lastning och lossning inom byggsektorn

Byggbranschen är en olycksdrabbad bransch i Sverige, och många olyckor sker vid lastning och lossning. Med start i april 2023 inspekterar Arbetsmiljöverket lastnings- och lossningsplatser vid byggarbetsplatser, med syfte att förebygga arbetsolyckor.

En balk lyfts av en lyftkran. Nedanför, men inte under, står vad som ser ut att vara en man i bygghjälm och arbetskläder.

Bidragande orsaker till olyckorna är fel val av fordon, felaktiga lastsäkringar eller brister vid lossningsplatser. Inspektionerna ingår i aktiviteten ”Systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerhetskultur inom byggsektorn” och är en fortsättning på en redan pågående inspektionsinsats. Sedan hösten 2022 inspekterar Arbetsmiljöverket arbetsgivare vars medarbetare kör gods till byggarbetsplatser.

Säker transport och magasinering inom byggsektorn

Denna fortsättande del börjar i april 2023 och pågår fram till augusti 2024. Då riktar vi inspektionerna till dem som ansvarar för säkra lastnings- och lossningsplatser vid byggarbetsplatser samt säkra transportvägar till dessa. Det kan till exempel vara byggherrar och byggarbetsmiljösamordnare. Under 2023 kommer vi genomföra närmare 800 inspektioner över hela landet.

Senast uppdaterad 2023-04-12