Säker lastning och lossning inom byggsektorn

Byggbranschen är en olycksdrabbad bransch i Sverige, och många olyckor sker vid lastning och lossning. Arbetsmiljöverket inspekterar därför lastnings- och lossningsplatser vid byggarbetsplatser med syfte att förebygga arbetsolyckor.

En balk lyfts av en lyftkran. Nedanför, men inte under, står en person i bygghjälm och arbetskläder.

Bidragande orsaker till olyckorna är fel val av fordon, felaktiga lastsäkringar eller brister vid lossningsplatser. Vi riktar inspektionerna mot dem som ansvarar för säkra lastnings- och lossningsplatser vid byggarbetsplatser. Det kan till exempel vara byggherrar och byggarbetsmiljösamordnare.

Fokus på säkerhetskulturen och det systematiska arbetsmiljöarbetet

Under inspektionerna fokuserar vi på hur man arbetar med säkerhetskulturen och på det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Säkerhetskulturen rymmer de gemensamma attityder, värderingar och uppfattningar som chefer och anställda har om förhållandet till säkerhet och arbetsmiljö. En arbetsplats med god säkerhetskultur prioriterar säkerhet och arbetsmiljö. Det är tillsammans med det systematiska arbetsmiljöarbetet en naturlig del i verksamheten.

Alla arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, även de som är verksamma vid byggarbetsplatser. Vid lastning och lossning kan det även finnas bestämmelser för den som är samordningsansvarig för arbetsmiljön.

Inspektionerna började i april 2023 och pågår till och med december 2024. De ingår i vår aktivitet ”Systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerhetskultur inom byggsektorn” som inledningsvis riktade sig mot transportbranschen.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Säkerhetskultur - ett samspel mellan människor och riskstyrning

Senast uppdaterad 2024-04-30