Broschyrer

Broschyrer

Åkerier – Bra arbetsmiljö på väg! (ADI614), broschyr

  • 1 juni 2015
Den här broschyren vänder sig till dig som är arbetsgivare eller är anställd på ett åkeri. Här kan du läsa om vad du kan göra för att arbetsmiljön ska bli så bra som möjligt, i fordonet och runtomkring.

Yrkesförare – Bra arbetsmiljö på väg! (ADI 613), broschyr

  • 1 juni 2015
Du som är yrkesförare och arbetar med att lyfta, lasta och lossa gods utsätter din kropp för en del belastningar när du jobbar. I det här faktabladet finns praktiska råd om hur du kan göra arbetet lättare och säkrare.

Växter och bekämpningsmedel (ADI 520), broschyr

  • 1 juni 2015
Den här broschyren innehåller råd till dig som jobbar med växter och därmed kan komma i kontakt med bekämpningsmedel. Sådant arbete innebär vissa risker, men dessa går att hantera om du planerar arbetet på ett bra sätt.

Vägledning om arbetsmiljöutmaningar i ett gränslöst arbetsliv (ADI 711), broschyr

  • 1 juni 2015
Vår ambition är att denna vägledning ska kunna bidra till en konstruktiv dialog om det gränslösa arbetet och vad man behöver tänka på i arbetsmiljöarbetet. Det finns både möjligheter och utmaningar med det nya sättet att arbeta, och genom att synliggöra dem kan vi tillsammans komma vidare i vårt ...

Våld och hot inom omsorg och skola (checklista) (ADI 525), broschyr

  • 1 juni 2015
Denna broschyr innehåller en checklista för kartläggning av risker för våld och hot i arbetsmiljön. Broschyren är ett hjälpmedel avsett för arbetsplatser inom omsorgsverksamheter och för grund- och gymnasieskolor.

Senast uppdaterad 2023-07-13