Osund konkurrens

Osund konkurrens i arbetslivet innebär att företag och organisationer bryter mot lagar och regler för att få fördelar gentemot sina konkurrenter. Här kan du ta del av vilka följder den kan få och vad myndigheterna gör för att främja sund konkurrens.

Här förklarar Arbetsmiljöverkets tidigare generaldirektör Erna Zelmin vad vi menar med osund konkurrens.

De allra flesta arbetsgivare månar om sin personal och arbetar för att skapa en så god arbetsmiljö som möjligt. Men det förekommer att företag bryter mot eller tänjer på lagar och regler för att få fördelar gentemot sina konkurrenter.

Det kan handla om brott mot alltifrån arbetsmiljöregler och skatteregler till missbruk av socialförsäkringar. Det kan också vara penningtvätt och bedrägerier, arbete utan arbetstillstånd, exploatering av arbetskraft och människohandel.

En del av de osunda företagen bryter systematiskt bryter mot reglerna och har det som en del av sin affärsidé. Andra följer reglerna i stort men ser sig tvungna att bryta mot dem ibland, exempelvis för att vinna upphandlingar eller få uppdrag.

Ta del av våra filmer om vad som kan hända när företag inte följer reglerna.

Vanligare i vissa branscher

Det finns flera branscher där det jämförelsevis är vanligare med osund konkurrens, däribland bygg-, transport-, städ- och restaurangbranschen.

Arbetsmiljöverket genomförde 2018 en undersökning i städbranschen som visade att 5 av 10 arbetsgivare upplever att många tvingas tumma på arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna för att klara konkurrensen. År 2017 undersökte vi arbetsgivare inom branscherna bygg, transport, hotell- och restaurang samt verksamheter inom lant- och skogsbruk. Den undersökningen visade att 3 av 10 arbetsgivare upplevde att man tvingas tumma på reglerna.

De anställda drabbas

Det finns ett klart samband mellan osund konkurrens och dålig arbetsmiljö. Det kan handla om att de anställda får omöjliga arbetstider, att de inte erbjuds skyddsutrustning, att de får använda maskiner som inte är avsedda för verksamheten eller produkter som är skadliga för hälsan.

Följderna kan bli väldigt allvarliga för de anställda, men även kostsamma för samhället i form av sjukskrivningar och branscher där företag har svårt att vara lönsamma om de konkurrerar på ett sunt sätt.

Här kan du se några av de som har drabbats av osund konkurrens och höra deras historia.

Utstationerade arbetstagare är särskilt utsatta

I de branscher där det finns högre risk för osund konkurrens arbetar många utstationerade arbetstagare. En utstationerad arbetstagare är en person som skickas till ett annat land av sin arbetsgivare för att arbeta där under en begränsad tid. Utländska arbetstagare kan ofta ha sämre kunskap om sina rättigheter på svenska arbetsplatser och känna sig pressade att godta en bristande arbetsmiljö.

Utstationering

Här kan du ta del av Janis berättelse om att vara utstationerad.

Upplev osund konkurrens i praktiken

Det kan lätt bli abstrakt när man pratar om osund konkurrens. Genom våra virtual reality-filmer kan du själv kliva in i ett restaurangkök, på en byggarbetsplats eller ett lantbruk. Du guidas runt och kan själv se de faror som uppstår när man sparar in på arbetsmiljön.

Sund arbetsmiljö – ett konkurrensmedel vid upphandling

Ett sätt att komma tillrätta med osund konkurrens är att upphandlare ställer krav på anbudsgivarnas arbetsmiljö. På så vis blir den goda arbetsmiljön en konkurrensfördel istället för en kostnad som man försöker hålla nere för att vinna ett anbud.

 Upphandling och arbetsmiljö

Myndigheter samverkar mot arbetslivskriminalitet

För att motverka arbetslivskriminalitet och för att komma åt de företag som konkurrerar på oschyssta villkor och dålig arbetsmiljö samverkar Arbetsmiljöverket med flera andra myndigheter.

Myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet

EU kämpar mot odeklarerat arbete

Arbetsmiljöverket samverkar även inom EU mot så kallat odeklarerat arbete. Odeklarerat arbete är betalda verksamheter som är lagliga i sig, men som inte har anmälts till myndigheterna. Det handlar om företagarinkomst och löneinkomst (löner och förmåner) som inte redovisas och kan även omfatta arbetsmiljö, arbetsrätt och social trygghet.

Under 2020 genomförde EU en särskild kampanj för att främja deklarerat arbete och motverka odeklarerat arbete. Den handlade bland annat om att göra arbetstagare medvetna om sina rättigheter och företag om skyldigheten att deklarera arbetstagare. Den syftade också till att få beslutsfattare att inse att de behöver göra mer för att motverka odeklarerat arbete

European platform tackling undeclared work (engelska, extern länk, öppnas i nytt fönster)

Bidrag för att motverka brott i arbetslivet

Arbetsmiljöverket fördelar bidrag för att främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet. Stödet får ges till arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

Statsbidrag för att motverka brott i arbetslivet

Lektionsmaterial för yrkesprogram på gymnasiet

Med hjälp av vårt lektionsmaterial kan du som är lärare ge dina elever en tryggare start på arbetslivet. Materialet riktar sig mot elever som ska jobba inom byggbranschen, restaurang och de gröna näringarna.

Lektionsmaterial

Senast uppdaterad 2022-10-31