Tillbaka till Om oss

Sök i Arbetsmiljöverkets diarium

Här kan du söka handlingar som har registrerats hos Arbetsmiljöverket från och med 1 januari 2015 och fram till och med gårdagens datum. I sökresultatet visas information om handlingarna. Om du vill läsa handlingarna i sin helhet behöver du begära ut dem

Du kan söka handlingar inom följande områden: inköp och upphandling, inspektion, överklaganden, åtalsanmälan, tillstånd och marknadskontroll.

Om du söker handlingar som har registrerats före 1 januari 2015 eller vill begära ut handlingar, kontakta Arbetsmiljöverket.

E-post till Arbetsmiljöverket

Sökhjälp: Så söker du i diariet

Nya telefonöppettider för registratur och utlämnande av allmänna handlingar

Under september och oktober kommer Arbetsmiljöverket att ha telefonanknytningarna för registratur och utlämnande av allmänna handlingar öppna mellan kl. 9 och 15 under helgfria vardagar. Under den tiden kan du ha telefonkontakt med registratorer och utlämnare om registrerings- och utlämnandefrågor av olika slag. Under resten av arbetsdagen stänger vi anknytningarna för att kunna arbeta fokuserat med registrering av handlingar, hantering av mail, eller att söka fram, sekretessbedöma och leverera handlingar som begärts ut.

Om du behöver kontakta enheten för registratur och utlämnande före kl. 9 eller efter kl. 15 kan du fortfarande göra det dygnet runt via Arbetsmiljöverkets officiella myndighetsbrevlåda för e-post, arbetsmiljoverket@av.se

I slutet av oktober kommer Arbetsmiljöverket att utvärdera försöket för att se hur det har fungerat. Efter det kommer vi att ta ställning vad vi ska ha för telefonöppettider från och med november.


Klicka på handlingsnumret för att se mer information om handlingen.

Visar 10000 av 300243 träffar

Handlingsnummer Ärendemening Handlingstyp Datum Organisation
2016/037336-11 Skyddsombuds begäran om ingripande enligt 6 kap 6a § arbetsmiljölagen att åtgärder görs mot den pressade situationen med brukartiden. Avesta kommun. Tjänsteanteckning 2017-10-16 AVESTA KOMMUN
212000-2262
2017/028253-9 Skyddsombuds begäran om ingripande enligt 6 kap 6a § arbetsmiljölagen - bristande skyddsutrustning Stora Enso Fors Tjänsteanteckning 2017-10-16 STORA ENSO FORS AKTIEBOLAG
556012-8661
2017/024128-9 Begäran om yttrande - klämde hand i maskin 20170429 Sandvik Mining Faktaunderlag 2017-10-16 SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION TOOLS AB
556234-7343
2015/054443-12 Olycksfall 20151127. Maskin eller transportanordning Begäran om kompletterande uppgifter 2017-10-16 FLINT GROUP SWEDEN AB
556004-4181
2016/053372-7 Olycksfall 20161026. Person föll Tjänsteanteckning 2017-10-16 RUSTABO AB
556312-1382
2017/041585-2 Inspektion inom Nationell tillsyn EU-kampanjen 2017, Ett hållbart arbetsliv - Friska arbetsplatser för alla åldrar Tjänsteanteckning 2017-10-16 COOP VÄST EKONOMISK FÖRENING
758500-1006
2017/039112-2 Olycksfall 20170814. Maskin eller transportanordning Tillsynsmeddelande 2017-10-16 GUNNEBO INDUSTRIER AKTIEBOLAG
556324-9183
2016/037336-15 Skyddsombuds begäran om ingripande enligt 6 kap 6a § arbetsmiljölagen att åtgärder görs mot den pressade situationen med brukartiden. Avesta kommun. Tjänsteanteckning 2017-10-16 AVESTA KOMMUN
212000-2262
2016/037336-16 Skyddsombuds begäran om ingripande enligt 6 kap 6a § arbetsmiljölagen att åtgärder görs mot den pressade situationen med brukartiden. Avesta kommun. Tjänsteanteckning 2017-10-16 AVESTA KOMMUN
212000-2262
2017/041531-2 Skyddsombuds begäran om ingripande enligt 6 kap 6a § arbetsmiljölagen - belysning Tjänsteanteckning 2017-10-16 ÖREBRO KOMMUN
212000-1967

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär