Tillbaka till Om oss

Sök i Arbetsmiljöverkets diarium

Här kan du söka handlingar som har registrerats hos Arbetsmiljöverket från och med 1 januari 2015 och fram till och med gårdagens datum. I sökresultatet visas information om handlingarna. Om du vill läsa handlingarna i sin helhet behöver du begära ut dem

Du kan söka handlingar inom följande områden: inköp och upphandling, inspektion, överklaganden, åtalsanmälan, tillstånd och marknadskontroll.

Om du söker handlingar som har registrerats före 1 januari 2015 eller vill begära ut handlingar, kontakta Arbetsmiljöverket.

E-post till Arbetsmiljöverket

Sökhjälp: Så söker du i diariet


Klicka på handlingsnumret för att se mer information om handlingen.

Visar 10000 av 222828 träffar

Handlingsnummer Ärendemening Handlingstyp Datum Organisation
2017/009158-1 Olycksfall 20170131. Person föll Anmälan om olycka 2017-02-20 JÖNKÖPINGS KOMMUN
212000-0530
2017/009160-1 Olycksfall 20170216. Fallande/flygande föremål Anmälan om olycka 2017-02-20 VALLDA RIV OCH HÅLTAGNING AB
556747-3508
2017/009161-1 Olycksfall 20170216. Fallande/flygande föremål Anmälan om olycka 2017-02-20 VALLDA RIV OCH HÅLTAGNING AB
556747-3508
2017/009162-1 Olycksfall 20170216. Fallande/flygande föremål Anmälan om olycka 2017-02-20 VALLDA RIV OCH HÅLTAGNING AB
556747-3508
2017/008020-2 Inspektion - Omedelbart förbud, 2017-02-14. Fallrisk vid olämplig tillträdesled. Byggarbetsplats - Stekelgatan 1, Malmö Beslut om att ärende avslutas (avslutsbrev) 2017-02-20 HORNSTEKELN AB
556951-5470
2017/009163-1 Asbest – anmälan om rivning av asbest 2017-02-23 - 2017-02-27, Målgatan 11, örebro Anmälan, asbest 2017-02-20 OCAB NÄRKE AB
556724-9668
2017/003547-2 Inspektion inom Nollvision 2017 Övrig tillsyn Inspektionsmeddelande 2017-02-20 THUNBERGS BIL AKTIEBOLAG
556110-9090
2017/009164-1 Begäran om yttrande - skadat finger 20170216 Förfrågan/Information om inträffad arbetsolycka 2017-02-20 SMÅLANDSVILLAN AKTIEBOLAG
556210-9651
2017/006678-3 Tillbud 20170130. Fordon Svar på kravskrivelse 2017-02-20 CARSPECT AB
556774-1110
2017/002317-4 Olycksfall 20170112. Fallande/flygande föremål Svar på kravskrivelse 2017-02-20 STENUNGSUNDS HAMNTJÄNST AB
556437-3867

Vill du begära ut en handling?

Kontakta Arbetsmiljöverket om du vill ta del av vårt diarium eller begära ut allmänna handlingar. Du kan även beställa en lista med föregående veckas diarieförda ärenden. 

E-post till Arbetsmiljöverket

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär