Tillbaka till Om oss

Sök i Arbetsmiljöverkets diarium

Här kan du söka handlingar som har registrerats hos Arbetsmiljöverket från och med 1 januari 2015 och fram till och med gårdagens datum. I sökresultatet visas information om handlingarna. Om du vill läsa handlingarna i sin helhet behöver du begära ut dem

Du kan söka handlingar inom följande områden: inköp och upphandling, inspektion, överklaganden, åtalsanmälan, tillstånd och marknadskontroll.

Om du söker handlingar som har registrerats före 1 januari 2015 eller vill begära ut handlingar, kontakta Arbetsmiljöverket.

E-post till Arbetsmiljöverket

Sökhjälp: Så söker du i diariet

Telefontider för registratur och utlämnande av allmänna handlingar

 

Arbetsmiljöverket har telefonanknytningarna för registratur och utlämnande av allmänna handlingar öppna mellan kl. 9 och 15 under helgfria vardagar. Under den tiden kan du ha telefonkontakt med registratorer och utlämnare om registrerings- och utlämnandefrågor av olika slag. Under resten av arbetsdagen stänger vi anknytningarna för att kunna arbeta fokuserat med registrering av handlingar, hantering av mail, eller att söka fram, sekretessbedöma och leverera handlingar som begärts ut.

Om du behöver kontakta enheten för registratur och utlämnande före kl. 9 eller efter kl. 15 kan du fortfarande göra det dygnet runt via Arbetsmiljöverkets officiella myndighetsbrevlåda för e-post, arbetsmiljoverket@av.se


Klicka på handlingsnumret för att se mer information om handlingen.

Visar 10000 av 326988 träffar

Handlingsnummer Ärendemening Handlingstyp Datum Organisation
2017/058712-5 Asbest – ansökan om tillstånd för rivning av asbest eller asbesthaltigt material Rosborg Entreprenad Beslut 2017-12-13 ROSBORG ENTREPRENAD AB
559087-8764
2017/060891-5 Minderåriga – ansökan om tillstånd för minderåriga -Labyrint 2 Beslut 2017-12-13 SVERIGES TELEVISION AKTIEBOLAG
556033-4285
2017/047100-2 Inspektion inom Äldreomsorgen 2017-2019 Nationell tillsyn Inspektionsmeddelande 2017-12-13 UMEÅ KOMMUN
212000-2627
2017/063770-1 Inspektion - Nationell tillsyn - Lastning och lossning av flygplanstyp AT7 2018 Tillsynsmeddelande 2017-12-13 BRA SVERIGE AB
556966-5994
2017/059863-6 Skyddsombuds begäran om ingripande enligt 6 kap 6a § arbetsmiljölagen att en riskbedömning görs angående bemanning samt schemaplaneringen och att en prioriteringslista görs vid personalfrånvaro. Kvittens 2017-12-13 ÄLMHULTS KOMMUN
212000-0647
2017/045631-3 Inspektion inom Nationell tillsyn EU-kampanjen 2017, Ett hållbart arbetsliv - Friska arbetsplatser för alla åldrar Svar på kravskrivelse 2017-12-13 LEKSAKSAFFÄREN I SKELLEFTEÅ AB
556644-1316
2017/027992-17 Dödsfall 20170529. Fordon Förfrågan/Information om inträffad arbetsolycka 2017-12-13 OUTOKUMPU STAINLESS AB
556001-8748
2017/063653-1 Asbest – anmälan om rivning av asbest 2018-01-08 - 2018-01-31, Drakenbergsgatan 61-65, 117 41 Stockholm Anmälan, asbest 2017-12-13 I A RIV AB
556680-1055
2017/063654-1 Asbest – anmälan om rivning av asbest 2017-12-14 - 2017-12-18, Ribbersborgsvägen 14, Malmö Anmälan, asbest 2017-12-13 E.P SANERINGSERVICE AB
559047-6122
2017/063655-1 Asbest – anmälan om rivning av asbest 2017-12-14 - 2017-12-14, Granrisv 26, Örebro Anmälan, asbest 2017-12-13 RELITA INDUSTRI & SKADESERVICE AB
556530-9233

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär