Lektionsmaterial

Här kan du som är lärare ge dina elever en tryggare start på arbetslivet med hjälp av vårt lektionsmaterial. Vi hoppas materialet ska öka elevernas medvetenhet om arbetsmiljöfrågor och förbereda dem inför arbetslivet. Det riktar sig mot elever som ska jobba inom byggbranschen, de gröna näringarna, restaurang och transport.

Illustration på fyra laptops med lektionsmaterialet från de fyra branscherna på skärmen.

Materialet består av en guide och tre powerpointpresentationer som du som lärare kan använda på dina lektioner. Till varje presentation finns filmer som är inbäddade från Youtube så du behöver därför internetuppkoppling för att kunna visa filmerna. I guiden beskrivs hur du kan använda dig av materialet.

Lektionsmaterialet ingår i vår nollvision, att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av sitt arbete.

Lektionsmaterial för gymnasieutbildningar inom bygg

Guide för lärare inom bygg, pdf, öppnas i nytt fönster

Presentationer

Presentation 1 bygg, arbetsmiljö, PPT, öppnas i nytt fönster

Presentation 2 bygg, ett gemensamt ansvar, PPT, öppnas i nytt fönster

Presentation 3 bygg, konsekvenser, PPT, öppnas i nytt fönster

Gör så här: Spara ner presentationerna från webbplatsen. Powerpointpresentation innehåller länkar till filmer på Youtube. För att se dem behövs internetuppkoppling. Tryck på ”Aktivera innehåll” i dialogrutan för att möjliggöra uppspelning av filmerna direkt i presentationen. För att kunna se filmerna måste presentationen vara i bildspelsläge.

Lektionsmaterial för gymnasieutbildningar inom de gröna näringarna

Guide för lärare inom de gröna näringarna, pdf, öppnas i nytt fönster

Presentationer

Presentation 1 gröna näringar, arbetsmiljö, PPT, öppnas i nytt fönster

Presentation 2 gröna näringar, ett gemensamt ansvar, PPT, öppnas i nytt fönster

Presentation 3 gröna näringar, konsekvenser, PPT, öppnas i nytt fönster

Gör så här: Spara ner presentationerna från webbplatsen. Powerpointpresentation innehåller länkar till filmer på Youtube. För att se dem behövs internetuppkoppling. Tryck på ”Aktivera innehåll” i dialogrutan för att möjliggöra uppspelning av filmerna direkt i presentationen. För att kunna se filmerna måste presentationen vara i bildspelsläge.

Lektionsmaterial för gymnasieutbildningar inom restaurang

Guide för lärare inom restaurang, pdf, öppnas i nytt fönster

Presentationer

Presentation 1 restaurang, arbetsmiljö, PPT, öppnas i nytt fönster

Presentation 2 restaurang, ett gemensamt ansvar, PPT, öppnas i nytt fönster

Presentation 3 restaurang, konsekvenser, PPT, öppnas i nytt fönster

Gör så här: Spara ner presentationerna från webbplatsen. Powerpointpresentation innehåller länkar till filmer på Youtube. För att se dem behövs internetuppkoppling. Tryck på ”Aktivera innehåll” i dialogrutan för att möjliggöra uppspelning av filmerna direkt i presentationen. För att kunna se filmerna måste presentationen vara i bildspelsläge.

Lektionsmaterial för gymnasieutbildningar inom transport

Guide för lärare inom transport, pdf, öppnas i nytt fönster

Presentationer

Presentation 1 transport, arbetsmiljö, PPT, öppnas i nytt fönster

Presentation 2 transport, ett gemensamt ansvar, PPT, öppnas i nytt fönster

Presentation 3 transport, konsekvenser, PPT, öppnas i nytt fönster

Gör så här: Spara ner presentationerna från webbplatsen. Powerpointpresentation innehåller länkar till filmer på Youtube. För att se dem behövs internetuppkoppling. Tryck på ”Aktivera innehåll” i dialogrutan för att möjliggöra uppspelning av filmerna direkt i presentationen. För att kunna se filmerna måste presentationen vara i bildspelsläge.

Senast uppdaterad 2024-01-03