Smittrisker vid corona

På den här sidan finns länkar till information om smittrisker kopplade till corona ur ett arbetsmiljöperspektiv, och hur man ska förebygga riskerna.
Bild från labbmiljö

Du kan läsa föreskrifterna om smittrisker här:

Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter

Arbetsmiljöverkets checklista för smittrisker - hygien, pdf, öppnas i nytt fönster

Checklista för smittrisker, Prevents webbplats, öppnas i nytt fönster

Unga i arbetslivet

Arbetsmiljöansvar i skolan

Du kan lyssna på arbetsmiljöverkets sakkunnige inom smittrisker tala om förbyggande åtgärder i Prevents poddavsnitt:

Vad händer med arbetsmiljön i coronatider?, Prevents webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljöarbete i tider av corona, Sunt Arbetslivs webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten rekommendationer hantering av en person som avlidit till följd av covid-19

Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer som ska fungera som ett stöd vid hantering av en person som avlidit till följd av covid-19. Rekommendationerna vänder sig i första hand till sjukvårdens patologiska enheter, rättsmedicinska enheter, trossamfund och begravningsentreprenörer.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Rekommendationer för hantering av avliden med bekräftad covid-19, Folkhälsomyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster 

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-05-28