Tips för dig som jobbar hemma

Det är många som jobbar hemifrån just nu. Här har vi samlat några handfasta tips på hur du kan förbättra arbetsmiljön på hemmaplan.

Fem tips till dig som jobbar hemma

Arbetsplats hemma

Om en arbetstagare behöver arbeta hemma på grund av risken för covid-19 har arbetsgivaren fortfarande ansvar för att arbetstagarens arbetsmiljö är säker. Kraven i föreskrifterna om arbetsplatsens utformning går oftast bra att uppfylla i bostaden, men det gäller att tänka på till exempel belysning och ergonomi. Om man inte kan ordna en lika bra sittplats i hemmet kan till exempel tätare pauser för att röra på sig behövas.

Läs mer:

Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), föreskrifter

Belastningsergonomi (AFS 2012:2), föreskrifter

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter

Dator- och bildskärmsarbete

Arbetsställning och belastning – ergonomi

Psykisk ohälsa, stress, hot och våld

 

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-07-21