Kunskapssammanställningar, översikt

Arbetsmiljö för hyresarbetskraft – inhyrdas fysiska och psykosociala arbetsmiljö (RAP 2013:10), kunskapssammanställning

I takt med arbetsmarknadens förändring de senaste decennierna har också anställningsformerna förändrats. Så har till exempel bemanningsbranschen ökat kraftigt i Sverige.
Arbetsmiljö för hyresarbetskraft
Arbetsmiljö för hyresarbetskraft – inhyrdas fysiska och psykosociala arbetsmiljö (RAP 2013:10), kunskapssammanställning

Statistik visar att branschen för inhyrd personal har vuxit under perioden 1997-2007, med en sammanlagd tillväxt om 327 procent. Forskning visar att 40 procent av landets arbetsplatser med fler än 100 anställda använder sig av inhyrd personal. Siffror från arbetsgivarorganisationen Bemanningsbranschen visar att omsättningen under tredje kvartalet 2011 ökade med 18 procent jämfört med samma period 2010. En undersökning från arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen visade att år 2011 var 5 procent eller 14 800 personer av arbetskraften vid medlemsföretagen inhyrd. Motsvarande siffror för 2010 var 3,6 procent eller 10 300 personer. Prognosen är dessutom att branschen kommer att växa ytterligare.

Det som utmärker branschen är att den uthyrde har en dubbel organisatorisk tillhörighet. Bemanningsföretaget har ett arbetsgivaransvar medan kundföretaget har ett arbetsledaransvar. Även arbetsmiljöansvaret är delat mellan det uthyrande bemanningsföretaget och det inhyrande kundföretaget. Kundföretaget ska sörja för att det dagliga arbetet utförs på ett säkert sätt, samt att nya inhyrda får en korrekt introduktion i arbetet. Bemanningsföretaget har det långsiktiga arbetsmiljöansvaret för till exempel rehabilitering och utbildning.

Den här kunskapssammanställningen belyser forskningsläget vad gäller bemanningsbranschen i förhållande till arbetsskador kopplat till branschen samt den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. En litteraturstudie har genomförts av nationell och internationell litteratur, vetenskapliga artiklar och böcker liksom rapporter från myndigheter och organisationer.

Arbetet leddes av Hannes Kantelius vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet i samarbete med docent Kristina Håkansson och docent Tommy Isidorsson. Resultatet presenterades i november 2013.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-10-02