Kunskapssammanställningar, översikt

Arbetsmiljö för hyresarbetskraft – inhyrdas fysiska och psykosociala arbetsmiljö (RAP 2013:10), kunskapssammanställning

I takt med arbetsmarknadens förändring de senaste decennierna har också anställningsformerna förändrats. Så har till exempel bemanningsbranschen ökat kraftigt i Sverige.

Arbetsmiljö för hyresarbetskraft
Arbetsmiljö för hyresarbetskraft – inhyrdas fysiska och psykosociala arbetsmiljö (RAP 2013:10), kunskapssammanställning

Statistik visar att branschen för inhyrd personal har vuxit med 327 procent under perioden 1997-2007. Forskning visar att 40 procent av landets arbetsplatser med fler än 100 anställda använder inhyrd personal. Prognosen är dessutom att branschen kommer att växa ytterligare.

Det som utmärker branschen är att den uthyrde har en dubbel organisatorisk tillhörighet. Bemanningsföretaget har ett arbetsgivaransvar medan kundföretaget har ett arbetsledaransvar. Även arbetsmiljöansvaret är delat mellan det uthyrande bemanningsföretaget och det inhyrande kundföretaget. Kundföretaget ska sörja för att det dagliga arbetet utförs på ett säkert sätt, samt att nya inhyrda får en korrekt introduktion i arbetet. Bemanningsföretaget har det långsiktiga arbetsmiljöansvaret för till exempel rehabilitering och utbildning.

Den här kunskapssammanställningen belyser forskningsläget i bemanningsbranschen i förhållande till arbetsskador samt den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. 

Arbetet leddes av Hannes Kantelius vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet i samarbete med docent Kristina Håkansson och docent Tommy Isidorsson. Resultatet presenterades i november 2013.

Senast uppdaterad 2023-07-12