Fysisk variation och belastningsbesvär i arbetet (RAP 2016:1), kunskapssammanställning

Den här kunskapssammanställningen gör en sammanfattande genomgång av den forskningsbaserade kunskapen om fysisk variation.

Omslag på rapport - händer som sorterar fiskar.
Fysisk variation och belastningsbesvär i arbetet (RAP 2016:1), kunskapssammanställning

Det finns en allmän uppfattning både bland forskare och praktiker om att ett hållbart arbete ska vara ”varierat” vad gäller fysisk belastning. Den enskilde kan då prestera på en bra nivå utan att drabbas av belastningsbesvär och skador. Det vetenskapliga underlaget för den här uppfattningen är däremot spretigt och svårt att överblicka. Det finns olika uppfattningar om hur man ska definiera ”variation”, hur man kan mäta variation och vilka åtgärder som effektivt skulle kunna skapa mera variation i olika typer av arbeten utan att äventyra produktiviteten.

Den här kunskapssammanställningen innehåller en sammanfattande genomgång av den forskningsbaserade kunskapen om

  • vad fysisk variation är,
  • vilka typer av tilltag man kan tänka sig i arbetslivet för att öka (eller ändra) variationsinnehållet i ett jobb,
  • vilka belägg som finns för att åtgärder för ökad variation (exempelvis pauser, jobbrotation, alternativa arbetsuppgifter) faktiskt kan ha en positiv effekt i yrken som annars präglas av otillräcklig variation. Rapporten ringar också in behoven av ytterligare kunskap på området.

Kunskapssammanställningen har genomförts av Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Centrum för belastningsskadeforskning. Ansvarig vetenskaplig ledare var professor Svend Erik Mathiassen.

Fysisk variation och belastningsbesvär i arbetet (RAP 2016:1), presentation, pdf, öppnas i nytt fönster

Seminarium om fysisk variation och belastningsbesvär i arbetet

Senast uppdaterad 2023-07-12