Kunskapssammanställningar, översikt

Erfarenheter av styrmedel på miljöområdet - en forskningsöversikt (RAP 2011:14), kunskapssammanställning

Kunskapssammanställningen beskriver den aktuella forskningen kring regler, tillsyn och ekonomiska incitament på miljöområdet.

Erfarenheter av styrmedel på miljöområdet, kunskapssammanställning, omslag
Erfarenheter av styrmedel på miljöområdet - en forskningsöversikt (RAP 2011:14), kunskapssammanställning

När en ny modell för arbetstillsyn ska införas i Sverige kan man jämföra med miljövårdsområdet för att öka kunskapen om olika styrmedels effekter.

Sammanställningen tar upp vilka styrmedel som hittills har använts på miljöområdet i Sverige. Den kartlägger också den forskning som handlar om vilka regleringar och ekonomiska styrmedel som är av betydelse för arbetsmiljöområdet.

Syftet med översikten var att studera effekter och erfarenheter av regler, tillsyn och ekonomiska styrmedel på miljöområdet och hur dessa erfarenheter kan användas inom arbetsmiljöområdet.

– Det finns såklart olika sätt att jämföra effekter och erfarenheter och regleringar på miljö- och arbetsmiljöområdet. Vad vi kommer att göra är att fokusera på vad forskningen hittills visat kring effektiviteten i olika styrmedel på miljöområdet och vad denna kunskap kan ha för potential för utvecklingen på arbetsmiljöområdet. Det finns både stora skillnader och likheter mellan miljö- och arbetsmiljöområdet. Den främsta likheten är att användningen av administrativa styrmedel kräver ett kontrollsystem för att se till att reglerna följs genom tillsyn av myndigheter. Samtidigt har arbetet med miljöcertifieringar pågått länge på miljövårdsområdet, en utveckling som kan ha relevans för arbetsmiljöområdet, säger Ann-Kristin Bergquist, en av författarna till översikten.

Författare: Filosofie doktor Ann-Kristin Bergquist, Institutionen för ekonomisk historia och filosofie doktor Per-Olov Marklund, Centrum för regionalvetenskap, båda vid Umeå universitet.

Presentation av kunskapssammanställningen

Senast uppdaterad 2023-07-12