Arbetsmarknad i förändring - en analys av regionala branschförändringar över tid (RAP 2011:12), kunskapssammanställning

Denna kunskapssammanställning beskriver hur arbetsmarknaden förändrats och vilka konsekvenser det får för arbetsmiljöarbetet.
Arbetsmarknad i förändring, kunskapssammanställning, omslag
Arbetsmarknad i förändring - en analys av regionala branschförändringar över tid (RAP 2011:12), kunskapssammanställning

Kartor och statistik - redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden, bilaga (pdf 14,6 MB, öppnas i nytt fönster)

Den svenska arbetsmarknaden förändras och går från tillverkningsindustri till en serviceorienterad marknad. Hur påverkar det arbetsmiljöarbetet? Den här kunskapssammanställningen beskriver den aktuella forskningen kring den svenska arbetsmarknadens branschförändringar och konsekvenserna för arbetsmiljöarbetet.

Även storleken på arbetsplatserna förändras från större företag till mindre. När arbetsmarknaden förändras sker det även förändringar i arbetsskyddsbehovet och vilka arbetsskador som uppstår.

Forskarna har tittat på hur utvecklingen på arbetsmarknaden har förändrats genom att följa hur antalet anställda i olika branscher har förändrats från 1990 till 2008. En trendanalys över utvecklingen under de kommande tio åren ingår också.

Ytterligare ett område som forskarna har granskat är på vilket sätt rapporterade arbetsskador följer det förändrade mönstret på arbetsmarknaden. En viktig del är att få överblick över inom vilka branscher och i vilka regioner som arbetsmiljöarbetet behöver intensifieras i framtiden.

– Dagens arbetsliv är mycket mer diversifierat jämfört med hur arbetslivet såg ut bara för cirka 20 år sedan. Fler yrken på en och samma arbetsplats och allt fler branscher på en och samma ort gör att arbetsmiljöarbetet sannolikt kommer att behöva anpassas för att passa arbetslivet av idag. Under de senaste 20 åren har även bemanningsföretag blivit vanligare, ett faktum som kan göra proaktivt arbetsmiljöarbete svårt att genomföra utan en omorganisation, säger John Östh, en av författarna till rapporten.

Denna kunskapssammanställning publicerades i sin helhet 2011.

Författare: Filosofie doktor John Östh, docent Thomas Niedomysl, docent Jan Amcoff, samt forskningsassistenterna Love Ander och Sebastian Hedberg, alla vid Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.

Presentation av kunskapssammanställningen

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-10-02