Kunskapssammanställningar, översikt

Ökad säkerhet inom jordbruket - interventioner och andra strategier (RAP 2012:15), kunskapssammanställning

Lantbruket är en sektor som drabbas hårt av arbetsrelaterade olycksfall och dödsfall. Det är ett problem som vi delar med många andra länder.

Ökad säkerhet inom jordbruket, kunskapssammanställning
Ökad säkerhet inom jordbruket - interventioner och andra strategier (RAP 2012:15), kunskapssammanställning

I lantbruket sker många arbetsrelaterade olycksfall och det beror på att sektorn består av många små arbetsplatser med varierande arbetsmoment. Arbetsmomenten är riskfyllda och ser olika ut beroende på årstid och typ av lantbruk. Lantbruk är också arbetsplatser där barn, ungdomar, åldringar och besökare involveras i arbetsmiljön på olika sätt. Kläm- och sparkskador vid hantering av djur är vanliga, exempelvis i samband med mjölkning eller utfodring.

Peter Lundqvist, professor i arbetsvetenskap, säger att Sverige har varit ett föregångsland i att försöka förhindra att arbetsrelaterade olyckor sker. Vi har genomfört olika typer av interventioner. Under årens lopp har Arbetsmiljöverket infört krav på skydd på maskiner och restriktioner i användning av maskiner. Exempel på maskinskydd är störtbåge på traktorer och kastskydd på motorsåg. Andra exempel på interventioner är utbildning och rådgivning. Lantbrukarnas riksförbund (LRF) driver till exempel utbildningen ”Säkert Bondförnuft”.

Alla som arbetar med lantbrukets arbetsmiljö kan ha nytta av kunskapssammanställningen. Myndigheter, organisationer, forskare och de som jobbar med utbildning för att förhindra arbetsrelaterade olyckor har ett behov av sammanställd kunskap kring vilka former av interventioner som genomförts och utvärdering av vilka som fungerat bäst.

Kunskapssammanställningen genomfördes av professor Peter Lundqvist, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Senast uppdaterad 2023-07-12