Kunskapssammanställningar, översikt

Hälsoeffekter av gaser och partiklar vid svetsning (RAP 2013:05), kunskapssammanställning

Antalet svetsare i vårt land har uppskattats till omkring 25 000. Samtidigt är det omkring 250 000 personer som svetsar i sitt yrke utan att kalla sig svetsare. Den här kunskapssammanställning tar upp hälsoeffekter av gaser och partiklar som bildas vid svetsning.
Hälsoeffekter av gaser och partiklar bildade vid svetsning, kunskapssammanställning, omslag
Hälsoeffekter av gaser och partiklar vid svetsning (RAP 2013:05), kunskapssammanställning

De sjukdomar och besvär som tas upp är: Lungödem, kronisk bronkit (kronisk luftrörskatarr), astma, lunginflammation, metallröksfeber, hjärtinfarkt, cancer och öronskador. Dessutom handlar den om påverkan på njurar, nervsystem och fortplantning. Här finns tankar om hur man kan se på hälsokontroller av svetsare.

Författare är Bengt Sjögren, forskare vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, leg läkare och specialist i yrkesmedicin. De senaste 20 åren har Bengt Sjögren varit ordförande i Svetskommissionens arbetsgrupp med inriktning mot hälsa och säkerhet vid svetsning.

Se seminariet om kunskapssammanställningen

Bengt Sjögrens presentation, pdf, öppnas i nytt fönster

Här kan du se det filmade seminariet från 11 juni 2013.

Webbplats om svetsning

webbplatsen svetsa rätt - en person svetsar

Svetsa rätt är en oberoende webbplats från IVL (Svenska Miljöinstitutet) som ger tips, råd och kunskap om svetsning. Arbetsmiljöverket har medverkat i framtagningen och granskningen av innehållet.

Svetsa rätt, webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2020-10-02