Kunskapssammanställningar, översikt

Psykologiska perspektiv på hot och våld i skolan ur ett jämställdhetsperspektiv (RAP 2011:9), kunskapssammanställning

Kunskapssammanställningen beskriver den psykologiska och beteendevetenskapliga forskningen inom området hot och våld i skolan ur ett jämställdhetsperspektiv.

Psykologiska perspektiv på hot och våld i skolan, kunskapssammanställning, omslag
Psykologiska perspektiv på hot och våld i skolan ur ett jämställdhetsperspektiv (RAP 2011:9), kunskapssammanställning

Hot och våld i skolan har kopplingar till det samhälle vi lever i och yttrar sig på olika sätt. Det kan uppstå i klassrummet, på skolgården och i sociala medier. Dessutom kan hot och våld drabba tjejer och killar olika.

Översikten tar upp frågor som:

  • Hur uppkommer hot och våld?
  • Finns det några riskgrupper eller riskfaktorer?
  • Vilka blir konsekvenserna?
  • Vilka får starkare stöd och vilka får svagare stöd?

Ytterligare punkter som tas upp är individens möjligheter att hantera sin utsatthet för hot och våld, vilken hjälp som finns att få och hur det förebyggande arbetet kan se ut.

Kunskapssammanställningen ger en översikt över forskningsläget ur ett nationellt och internationellt perspektiv och problematiserar olika typer av hot och våld. Den pekar ut områden där kunskapsunderlaget är starkare respektive svagare för att identifiera nya forskningsbehov.

– Det finns en hel del forskning om hot och våld inom skolan, men problemet är att vår omvärld hela tiden förändras och likaså barns sätt att utöva hot och våld på. Vi behöver alltså kontinuerlig kunskap om fenomenen och vilka nya yttringar som bland annat de nya sociala medierna gör möjliga, säger doktor Sara Göransson, en av författarna till rapporten.

Kunskapssammanställningen publicerades 2011.

Författare: Magnus Sverke, professor, Sara Göransson, fil dr, Robin Knight, leg. psyk, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

Senast uppdaterad 2023-07-12