Kunskapssammanställningar, översikt

Upphandlad verksamhet och arbetsmiljöfrågor – en jämförelse mellan branscher (RAP 2015:13), kunskapssammanställning

Kunskapssammanställningen belyser erfarenheter av olika sätt att tillämpa lagstiftning och frivilliga riktlinjer för att skapa goda förutsättningar för ett väl fungerande arbetsmiljöarbete för upphandlade verksamheter.
Upphandling och arbetsmiljö(arbete), kunskapssammanställning, 2015:13, omslag
Upphandlad verksamhet och arbetsmiljöfrågor – en jämförelse mellan branscher (RAP 2015:13), kunskapssammanställning

Idag är det vanligt att fler och fler verksamheter upphandlas, offentligt finansierade liksom privata. Den generella arbetsmiljölagstiftningen utgår ifrån att arbetsgivaren har kontroll över arbetsmiljön och arbetsplatsen där den anställde arbetar. Men när verksamheter upphandlas blir arbetsmiljöarbetet mer komplext eftersom fler aktörer är inblandade.

Dessutom regleras offentlig upphandling annorlunda än privat. Endast upphandling av bygg- och anläggningstjänster omfattas av särskilda arbetsmiljöföreskrifter. Dock tillämpas lagstiftningen kring upphandling och arbetsmiljö olika i olika typer av upphandlingsprocesser, och med skilda resultat för arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Därtill kan beställare och uppdragstagare använda särskild expertis, frivilliga överenskommelser, riktlinjer eller samarbetsformer vid upphandling och under uppdragen.

Den här kunskapssammanställningen belyser erfarenheter av olika sätt att tillämpa lagstiftning och frivilliga riktlinjer för att skapa god arbetsmiljö och goda förutsättningar för ett väl fungerande arbetsmiljöarbete för upphandlade verksamheter. Fyra verksamheter jämförs: privat respektive offentlig upphandling av byggtjänster, privat upphandling av städtjänster och offentlig upphandling av transporttjänster.

Kunskapssammanställningen kartlägger pågående och tidigare vetenskaplig forskning och utredningar i Sverige och utomlands, i första hand inom EU. Den ringar också in behovet av fortsatt forskning på området.

Kunskapssammanställningen genomfördes av docent Johan M. Sanne, Gruppen för hållbart arbetsliv vid IVL, Svenska Miljöinstitutet. 

Senast uppdaterad 2018-08-01