Kunskapssammanställningar, översikt

Migration, arbetsmiljö och hälsa (RAP 2012:4), kunskapssammanställning

Har invandrare sämre hälsa och vad beror det i så fall på? Hur mycket spelar arbetsmiljön in för invandrares hälsa?

Migration, arbetsmiljö och hälsa, kunskapssammanställning, omslag
Migration, arbetsmiljö och hälsa (RAP 2012:4), kunskapssammanställning

Kunskapssammanställningen fokuserar på kunskapsläget kring frågeställningarna nedan, med särskild belysning av forskning om svenska förhållanden avseende arbetsmiljö och villkor.

Några av frågeställningarna är:

  • Har invandrare i arbetskraften sämre hälsostatus än infödda och hur förändras deras hälsostatus över tid?
  • Vilken typ av hälsa är belyst?
  • Orsakas invandrares ohälsa främst av individens tidigare erfarenheter och kvalifikationer eller av yrke, arbetsmiljöfaktorer och socioekonomiska villkor?
  • Vilka kunskapsluckor finns?

Det finns skäl att anta att invandrares arbetsrelaterade hälsostatus skiljer sig från infödda svenskars och att den varierar mot bakgrund av kön, migrationsorsak, ursprungsland, hur länge man har varit i det nya landet och ålder när invandringen genomfördes.

Sammanställningen belyser forskningsläget i skärningspunkten invandring, sysselsättning, arbetsmiljö och hälsa då antalet invandrare förväntas öka i Sverige, såväl av det totala arbetskraftsutbudet som av den totala arbetskraften.

– Invandrare är en stor och heterogen grupp i Sverige. Ofta är de av språkskäl inte inbjudna till olika arbetsmiljöundersökningar. Bilden av hur arbetsmiljön och hälsan ser ut för alla arbetstagare i Sverige blir därför bristfällig, säger professor Eva Vingård, en av författarna till rapporten.

Författare: Professor Eva Vingård, arbets- och miljömedicin, Uppsala universitet, forskare Bo Johansson, Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Presentation av kunskapssammanställningen

Senast uppdaterad 2023-07-12