Kunskapssammanställningar, översikt

Hälsokonsekvenser av arbetslöshet, personalneddragningar och arbetsbelastning relaterade till ekonomisk nedgång (RAP 2011:11), kunskapssammanställning

Kunskapssammanställningen beskriver den aktuella forskningen om sociala och hälsorelaterade konsekvenser av arbetslöshet inom arbetsmiljöområdet.

Hälsokonsekvenser av arbetslöshet, personalneddragningar och arbetsbelastning relaterade till ekonomisk nedgång, kunskapssammanställning, omslag
Hälsokonsekvenser av arbetslöshet, personalneddragningar och arbetsbelastning relaterade till ekonomisk nedgång (RAP 2011:11), kunskapssammanställning

Arbetslöshet får konsekvenser både för den som drabbats och för de medarbetare som blir kvar i organisationen.

Kunskapssammanställningen beskriver sociala och hälsorelaterade konsekvenser av ekonomisk kris och arbetslöshet inom arbetsmiljöområdet.

Arbetslöshet kan få många konsekvenser. Dels i form av psykisk ohälsa, dels som sämre löneutveckling jämfört med dem som inte har drabbats av arbetslöshet och utanförskap. I ekonomiska kristider när arbetsplatser säger upp medarbetare ökar också arbetsbelastningen på de medarbetare som blir kvar.

Rapporten tar främst upp tre viktiga områden:

  • Effekter av nedskärningar på personalens arbetsmiljö och hälsa
  • Sambandet mellan ekonomisk återhämtning och personalens arbetsmiljö och hälsa
  • Sambandet mellan arbetslöshet och senare karriär

Syftet med översikten var att ge Arbetsmiljöverket möjlighet att dra lärdomar på arbetsmiljöområdet från tidigare konjunktursvängningar. Kunskapen kan användas för att planera framtida insatser mot ohälsa och utslagning från arbetslivet.

Denna kunskapssammanställning publicerades 2011.

Författare: Docent Tomas Hemmingsson och doktor Daniel Falkstedt.

Läs presentationen om kunskapssammanställningen

Senast uppdaterad 2023-07-12