Kunskapssammanställningar, översikt

Riskperception och interventionsmetoder (RAP 2015:7), kunskapssammanställning

För att motverka olyckor, ohälsa och brister på våra arbetsplatser krävs att företag och organisationer arbetar proaktivt för att garantera säkerheten för sina anställda.
Riskperception och interventionsmetoder, kunskapssammanställning, omslag
Riskperception och interventionsmetoder (RAP 2015:7), kunskapssammanställning

En god säkerhetskultur är viktigt. En annan viktig aspekt är begreppet risk och hur de anställda på en arbetsplats upplever risk. Många olyckor skulle kunna undvikas om anställdas förmåga att göra objektiva riskbedömningar vore tillräckligt goda.

Det finns idag en bra förståelse för hur organisationskulturen påverkar säkerhetsarbetet men sämre förståelse för vilka psykologiska och organisatoriska faktorer som påverkar anställdas riskperception. För att förebygga risker och hantera de som uppstår är det här viktig kunskap i säkerhetsarbetet på arbetsplatserna.

Den här kunskapssammanställningen förmedlar teoretiska kunskaper om människors förhållningssätt till risker i sin arbetsmiljö och kunskaper om konkreta förebyggande metoder som kan användas för att öka säkerheten för de anställda. Rapporten bidrar därmed till ökad kunskap om hur risker för arbetsolyckor och skador kan reduceras. Kunskapssammanställningens fokus är områdena transport, bygg och anläggning samt skogsarbete.

Kunskapssammanställningen genomfördes av fil.dr. Ilkka Salo och fil.dr. Magnus R Larsson vid Institutionen för psykologi, Lunds universitet.

Senast uppdaterad 2019-11-05