Kunskapssammanställningar, översikt

Arbetsmiljöns bidrag till hjärt-kärlsjukdom (RAP 2012:9), kunskapssammanställning

Denna kunskapssammanställning ger en ökad förståelse för olika mått på hjärt- och kärlsjukdom och bidrar därmed till hur framtida statistik kring arbetsrelaterad sjukdom kan utformas.

Arbetsmiljöns bidrag till hjärt-kärlsjukdom, kunskapssammanställning, omslag
Arbetsmiljöns bidrag till hjärt-kärlsjukdom (RAP 2012:9), kunskapssammanställning

I Sverige dör uppskattningsvis minst 400 människor per år i arbetsrelaterade hjärtinfarkter. Det är däremot oklart inom vilka branscher och yrkesgrupper som man löper störst risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.

När man talar om arbetsrelaterade hjärt- och kärlsjukdomar är det framförallt akut hjärtinfarkt som forskare vet mest om, men det börjar komma alltmer kunskap kring sambanden mellan arbetsmiljö och stroke. När hjärtinfarkt eller stroke drabbar en enskild får det stora konsekvenser för den drabbade. Sjukdomarna kostar även samhället mycket pengar i utebliven produktion, sjukpenning och vårdkostnader.

Det är därför av flera skäl viktigt att arbeta för att förhindra att människor insjuknar i hjärt- och kärlsjukdomar. En förutsättning för ett effektivt förebyggande arbete är att det finns kunskap om var insatserna ska göras, till exempel inom vilka branscher och yrken som flest drabbade av arbetsrelaterade hjärt- och kärlsjukdomar arbetar.
Faktorer som ökar risken är bland annat motoravgaser, tobaksrök, stress (till exempel i form av höga krav och låg kontroll över arbetet) och skiftarbete. Dessutom ökar risken av ohälsosam livsstil privat, som till exempel oregelbundna matvanor och fysisk inaktivitet.

För att få en bättre bild över hur sjukdomar drabbar individ och samhälle kan olika mått på sjukdom användas (dödlighet, insjuknande med mera). Syftet är att öka förståelsen för olika mått på hjärt- kärlsjukdom för att bidra till hur framtida statistik kring arbetsrelaterad sjukdom kan utformas.

Presentation om kunskapssammanställningen 2012

Forskarna Bengt Järvholm och Christina Reuterwall, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet, presenterade riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar i olika näringsgrenar och yrken.

Presentation (pdf, öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad 2023-07-12