Konsekvenser av lean produktion på arbetsmiljö och hälsa (RAP 2016:5), kunskapssammanställning

Den här kunskapssammanställningen undersöker vilka samband som kan ses mellan lean produktion och arbetsmiljön och anställdas hälsa.

Konsekvenser av lean produktion på arbetsmiljö och hälsa (RAP 2016:5), kunskapssammanställning

Psykosocial ohälsa, som till exempel depression och utmattning, är idag den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro och antalet sjukskrivningar har ökat de senaste åren. Orsakerna är troligen komplexa, men förändringar i arbetsmiljö och arbetsvillkor antas vara en av orsakerna. Svenska organisationer, inom den offentliga såväl som den privata sektorn, har sedan 2000-talet i allt större utsträckning inspirerats av lean produktion. Metoden kommer ursprungligen från industrin och syftar till att förbättra effektivitet och produktivitet. Hur påverkar lean som organisationsprincip arbetsmiljön och anställdas hälsa, och ser det olika ut för kvinnor och män?

Kunskapssammanställningen undersöker vilka samband som kunnat ses mellan lean produktion och arbetsmiljön och anställdas hälsa. Ett specifikt fokus riktas mot de olika förutsättningar som kvinnor och män arbetar under, och hur det kan påverka konsekvenserna av lean produktion på kvinnors och mäns arbetsmiljö och hälsa. De identifierade riskerna och möjligheterna med lean produktion diskuteras också i relation till hälsofrämjande arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Konsekvenser av lean produktion - se seminariet

Tisdagen den 12 april 2016 presenterades rapporten med rubriken Konsekvenser av lean produktion på arbetsmiljö och hälsa.

Presentation: Konsekvenser av lean produktion för arbetsmiljö och hälsa

Senast uppdaterad 2023-07-12