Konsekvenser av lean produktion på arbetsmiljö och hälsa (RAP 2016:5), kunskapssammanställning

I denna kunskapssammanställning undersöks vilka samband som kunnat ses mellan lean produktion och arbetsmiljön och anställdas hälsa.
Omslag till kunskapssammanställning Konsekvenser av Lean produktion - Kvinna som rättar till blommor åt person, man som arbetar med en maskin
Konsekvenser av lean produktion på arbetsmiljö och hälsa (RAP 2016:5), kunskapssammanställning

Psykosocial ohälsa, som till exempel depression och utmattning, är idag den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro och antalet sjukskrivningar har ökat de senaste åren. Orsakerna är troligen komplexa, men förändringar i arbetsmiljö och arbetsvillkor antas vara en av orsakerna. Svenska organisationer, inom den offentliga liksom den privata sektorn, har sedan 2000-talet i allt större utsträckning inspirerats av lean produktion. Metoden kommer ursprungligen från industrin och syftar till att förbättra effektivitet och produktivitet. Hur påverkar lean som organisationsprincip arbetsmiljön och anställdas hälsa, och ser det olika ut för kvinnor och män?

I denna kunskapssammanställning undersöks vilka samband som kunnat ses mellan lean produktion och arbetsmiljön och anställdas hälsa. Ett specifikt fokus ges de skilda förutsättningar under vilka kvinnor och män arbetar och hur detta därmed kan påverka konsekvenserna av lean produktion på kvinnors och mäns arbetsmiljö och hälsa. De identifierade riskerna och möjligheterna med lean produktion diskuteras också i relation till hälsofrämjande arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Konsekvenser av lean produktion - se seminariet från 12 april 2016

Tisdagen den 12 april presenterades rapporten med rubriken Konsekvenser av lean produktion på arbetsmiljö och hälsa.

Prenumerera på vår Youtube-kanal

Presentation: Konsekvenser av lean produktion för arbetsmiljö och hälsa

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2016-07-25