Arbetsrelaterad dödlighet i Sverige

I två kunskapssammanställningar har forskare beräknat hur många arbetsrelaterade dödsfall som sker på grund av olika exponeringar i gårdagens och dagens arbetsmiljö.

Arbetsrelaterad dödlighet i Sverige - delrapport 1
Arbetsrelaterad dödlighet i Sverige - delrapport 1

Ladda ned och beställ delrapport 2:

Arbetsrelaterad dödlighet i Sverige - delrapport 2, pdf, öppnas i nytt fönster

Varje år dör 40–60 personer i arbetsolyckor med dödlig utgång i Sverige. Antalet arbetsolyckor har minskat med 25 procent under de senaste tio åren. Men arbetsrelaterade sjukdomar står däremot årligen för tusentals personers förtida död.

På uppdrag av Arbetsmiljöverket har forskare beräknat hur många liv som förkortas av vissa riskfaktorer i arbetsmiljön varje år. Forskarnas beräkningar visar att exponering för riskfaktorer som stress, skiftarbete, motoravgaser, buller och ihållande fysiskt tungt arbete varje år skördar mer än 500 människors liv vardera. Andra faktorer – som damm, asbest, kvarts och passiv rökning – leder också var för sig till mellan 100 och 500 arbetsrelaterade dödsfall per år i Sverige. Antalet dödsfall på grund av dessa riskfaktorer beräknas minska medan den arbetsrelaterade dödligheten på grund av stress beräknas öka i framtiden.  

Den arbetsrelaterade dödligheten beror både på gårdagens och dagens arbetsmiljöer. I delrapport 1 beräknar forskarna hur många arbetsrelaterade dödsfall som skedde 2016 till följd av tidigare arbetsmiljö. I delrapport 2 beräknar de hur många dödsfall som kommer att ske i framtiden till följd av dagens arbetsmiljö.

Forskarnas beräkningar bygger på en rad data från tidigare forskning och flera olika register.

Se fler kunskapssammanställningar av forskarteamet

Kunskapssammanställningarna har tagits fram av professor Bengt Järvholm och professor Lisbeth Slunga Järvholm, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet samt medicine doktor Martin Andersson, Arbets- och beteendemedicinskt centrum, Västerbottens läns landsting.

De har tidigare tagit fram en kunskapssammanställning om den arbetsrelaterade dödligheten i hjärt- och lungsjukdomar samt cancer. Rapporten undersökte dödligheten 2007. Resultaten belyste då också risken med exponeringar i arbetslivet som redan upphört eller kraftigt begränsats, såsom risken för olika cancersjukdomar orsakade av asbest.

 Arbetsrelaterade dödsfall i Sverige, Rapport 2010:3, pdf, öppnas i nytt fönster

De har också tagit fram två kunskapssammanställningar om dödsolyckor i arbetslivet.

Dödsolyckor i arbetslivet

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-06-28