Kunskapssammanställningar, översikt

Kvarts och dess cancerframkallande förmåga (RAP 2011:5), kunskapssammanställning

Kunskapssammanställningen inventerar kunskapsläget inom flera områden som kan ge information om cancerrisken med kvarts.

Kvarts och dess cancerframkallande förmåga, kunskapssammanställning, omslag
Kvarts och dess cancerframkallande förmåga (RAP 2011:5), kunskapssammanställning

Kvarts är ett mineral som ingår i våra vanligaste bergarter, granit och gnejs. Många som arbetar med att bearbeta produkter som innehåller kvarts, från gruvindustrin till keramisk industri och betong, kommer i kontakt med kvartsdamm. Om någon får i sig kvartsdamm under många år kan det orsaka sjukdomar som silikos, en lungsjukdom.

Denna kunskapssammanställning togs fram för att ge Arbetsmiljöverket underlag för ett beslut om kvarts ska cancermärkas i verkets gränsvärdeslista.

– Kvarts är klassat som cancerframkallande av IARC, International Agency for Research on Cancer, men är inte cancerklassat i den svenska gränsvärdeslistan. Exponering för damm som innehåller kvarts är vanligt och har visat sig öka cancerrisken i flera sammanhang. Det är viktigt att ta fram information som kan användas för att minimera risken säger professor Johan Högberg, en av författarna till rapporten.

Författare: Professor Johan Högberg, Doktor Ilona Silins, Docent Ulla Stenius, samtliga vid Institutionen för miljömedicin, Karolinska institutet.

Senast uppdaterad 2023-07-12