Kunskapssammanställningar, översikt

Organiskt damm i lantbruk (RAP 2011:4), kunskapssammanställning

Denna kunskapssammanställning beskriver hur situationen ser ut för dem som utsätts för organiskt damm och mögel i lantbruket i Sverige.

Organiskt damm i lantbruk, kunskapssammanställning, omslag
Organiskt damm i lantbruk (RAP 2011:4), kunskapssammanställning

Kunskapssammanställningen tar upp problemet med höga dammhalter som anställda inom lantbruk blir utsatta för i olika arbetsmoment. Att bli utsatt för organiskt damm och mögel är en arbetsmiljörisk som kan ge allvarliga akuta och kroniska sjukdomar på andningsorganen. Exponeras man samtidigt för ammoniak eller svavelväte kan den skadliga effekten av organiskt damm förstärkas.

Syftet med kunskapssammanställningen var att komplettera Arbetsmiljöverkets mätprojekt om organiskt damm som genomfördes i mitten av 1990-talet och därigenom ge underlag för beslut till Arbetsmiljöverkets projekt inom området.

– Lantbruksverksamheter blir allt mer storskaliga och specialiserade. Detta kan förvärra exponeringar samtidigt som det kan finnas andra möjligheter att det finns resurser att undvika eller lösa problemet, säger teknologie doktor Anders Jansson, författare till rapporten.

Författare: Anders Jansson teknologie doktor, Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet

Presentation om kunskapssammanställningen

Senast uppdaterad 2023-07-12