Kunskapssammanställningar, översikt

Friska arbetsplatser för kvinnor och män i alla åldrar (RAP 2016:8), kunskapssammanställning

Hög ålder behöver inte vara ett hinder för att stanna kvar i arbetslivet. Men för att det ska vara möjligt behöver man också ta hänsyn till hur åldrandet påverkar hälsan.

Omslagsbild med fyra foton - två lärare, en kvinna i byggkläder, en kock.
Friska arbetsplatser för kvinnor och män i alla åldrar (RAP 2016:8), kunskapssammanställning

Det finns många fördelar med att människor arbetar högre upp i åldrarna. Arbete strukturerar tiden, skapar mening, ger status och identitet och uppmuntrar till aktivitet och kreativitet. Men för att det ska vara möjligt behöver man också ta hänsyn till hur åldrandet påverkar hälsan.

– Vi blir äldre och friskare och har därför möjlighet att arbeta längre innan pension. Arbete är för de flesta bra för hälsan. Begränsningen är mycket fysiskt krävande arbeten som är svåra att klara i högre åldrar. Mentalt krävande arbeten klarar äldre lika bra, kanske ibland bättre, än yngre, säger Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet och redaktör för kunskapssammanställningen.

Se en intervju med Eva Vingård om kunskapssammanställningen

Sju avsnitt i kunskapssammanställningen

Kunskapssammanställningen består av sju delavsnitt skrivna av sju forskare:

  • Gunnar Aronsson: Gränslöst arbete, resiliens och kompensation
  • Kerstin Nilsson: Att kunna och vilja arbeta längre
  • Boo Johansson: Kognitivt åldrande
  • Maria Albin: Fysiologiskt åldrande – kroniska sjukdomar
  • Margareta Torgén: Fysiologiskt åldrande – fysisk kapacitet och arbetsförmåga
  • Per Nylén: Sensoriskt åldrande – synergonomi och belysning
  • Kerstin Persson Waye: Sensoriskt åldrande – hörsel och ljudmiljö

Kunskapssammanställningen presenterades på Arbetsmiljöriksdagen 28 oktober 2016.

Se Eva Vingårds presentation vid Arbetsmiljöriksdagen 28 oktober 2016

Senast uppdaterad 2023-07-12