Kunskapssammanställningar, översikt

Belastningsergonomiska studier utifrån ett produktions- och systemperspektiv (RAP 2012:1), kunskapssammanställning

Kunskapssammanställningen beskriver den aktuella forskningen kring belastningsergonomiska interventioner och åtgärder i ett systemperspektiv.

Belastningsergonomiska studier utifrån ett produktions- och systemperspektiv, kunskapssammanställning, omslag
Belastningsergonomiska studier utifrån ett produktions- och systemperspektiv (RAP 2012:1), kunskapssammanställning

Ju bättre ergonomi på arbetsplatsen desto bättre lönsamhet för företaget. Forskarna ser ett samband mellan bra ergonomi och de positiva effekterna på företagen.

Översikten tar upp kunskapsläget om effekterna av att åtgärda belastningsergonomiska problem på en arbetsplats. Det gäller inte bara för individen utan även effekterna på verksamhetens kvalitet, produktivitet, lönsamhet och ekonomi. Förutom att granska och värdera den litteratur som finns om belastningsergonomi uppmärksammas även kopplingar till organisatoriska, kognitiva och psykosociala faktorer.

Belastningssjukdomar och belastningsbesvär tillhör de största arbetsmiljöproblemen i västvärlden. Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser, fysisk belastning och andra förhållanden påverkar hälsan i kroppens muskler och leder. Det gäller allt från lokalerna och arbetsplatserna till verktyg och hur arbetet är organiserat. Man forskar också om sambanden mellan psykologiska och sociala förhållanden i arbetet och ergonomi.

Syftet med översikten var att ge Arbetsmiljöverket förbättrat underlag för tillsynsverksamheten samt möjlighet att bidra till att optimera belastningsergonomiska åtgärdsprogram.

Kunskapssammanställningen publicerades 2011.

Författare: Jörgen Eklund, professor i industriell ekonomi, STH, KTH, doktorand Kjerstin Vogel, doktorand Malin Håkansson och universitetslektor Linda Rose.

Presentation av kunskapssammanställningen

Senast uppdaterad 2023-07-12