Kunskapssammanställningar, översikt

Dödsolyckor i arbetslivet, delrapport 1 (RAP 2016:9) och 2 (RAP 2017:3), kunskapssammanställningar

Varje år dör 40–50 personer på sitt arbete i Sverige. I två kunskapssammanställningar granskar forskare statistiken över dödsolyckor och andra svårare olyckor för att se hur den kan användas för att prioritera åtgärder som kan minska antalet dödsfall och svårare olycksfall i arbetet.

Ladda ned och beställ delrapport 2:

Dödsolyckor i arbetslivet, delrapport 2, kunskapssammanställning (RAP 2017:3)

Dödsolyckorna har blivit färre de senaste årtiondena, men fortfarande är det många som skadas allvarligt eller dör på sitt arbete. Regeringens vision är att antalet dödsolyckor i arbetet ska vara noll.

I två kunskapssammanställningar bedömer forskare hur statistiken över dödsolyckor och andra svårare olyckor i arbetet kan användas för att prioritera åtgärder för att minska svårare olycksfall i arbetet.

Statistiken som analyseras kommer bland annat från Arbetsmiljöverket, AFA Försäkring och Statistiska centralbyrån. Målet var bland annat att:

  • sammanställa och analysera trender i dödsolyckor och anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro,
  • jämföra trenderna mellan dödsolyckor och arbetsolyckor i arbetet och att analysera orsaker till skillnader,
  • analysera möjligheten att använda dödsolycksfallsstatistik eller annan olycksfallsstatistik som ett instrument för att få kunskap om riskfaktorer i arbetsmiljön som kan leda till åtgärder för att minska svåra olycksfall och dödsfall.

Kunskapssammanställningarna skrevs av forskare från Yrkes- och miljömedicin och Enheten för kirurgi vid Umeå universitet. Projektledare var professor Bengt Järvholm. 

Rapporterna presenterades på en konferens

Båda kunskapssammanställningarna presenterades i Stockholm 5 maj 2017.

Presentation av kunskapssammanställningarna Dödsolyckor i arbetslivet, pdf, öppnas i nytt fönster

Videopresentation av kunskapssammanställningarna

Intervju med författarna

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-07-12