Kunskapssammanställningar, översikt

Dödsolyckor i arbetslivet, delrapport 1 (RAP 2016:9) och 2 (RAP 2017:3), kunskapssammanställningar

Varje år dör 40–50 personer på sitt arbete i Sverige. I två kunskapssammanställningar granskar forskare statistiken över dödsolyckor och andra svårare olyckor för att se hur den kan användas för att prioritera åtgärder som kan minska antalet dödsfall och svårare olycksfall i arbetet.

Ladda ned och beställ delrapport 2:

Dödsolyckor i arbetslivet, delrapport 2, kunskapssammanställning (RAP 2017:3)

Dödsolyckorna har blivit färre de senaste årtiondena, men fortfarande är det många som skadas allvarligt eller dör på sitt arbete. Regeringens vision är att antalet dödsolyckor i arbetet ska vara noll.

I två kunskapssammanställningar bedömer forskare hur statistiken över dödsolyckor och andra svårare olyckor i arbetet kan användas för att prioritera åtgärder för att minska svårare olycksfall i arbetet.

Statistiken som analyseras kommer bland annat från Arbetsmiljöverket, AFA Försäkring och Statistiska centralbyrån. Målet var bland annat att:

  • sammanställa och analysera trender i dödsolyckor och anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro,
  • jämföra trenderna mellan dödsolyckor och arbetsolyckor i arbetet och att analysera orsaker till skillnader,
  • analysera möjligheten att använda dödsolycksfallsstatistik eller annan olycksfallsstatistik som ett instrument för att få kunskap om riskfaktorer i arbetsmiljön som kan leda till åtgärder för att minska svåra olycksfall och dödsfall.

Kunskapssammanställningarna skrevs av forskare från Yrkes- och miljömedicin och Enheten för kirurgi vid Umeå universitet. Projektledare var professor Bengt Järvholm. 

Rapporterna presenterades på en konferens

Båda kunskapssammanställningarna presenterades i Stockholm 5 maj 2017.

Presentation av kunskapssammanställningarna Dödsolyckor i arbetslivet, pdf, öppnas i nytt fönster

Videopresentation av kunskapssammanställningarna

Intervju med författarna

Senast uppdaterad 2023-07-12