Kunskapssammanställningar, översikt

Genusperspektiv på olycksfall och dödsolyckor i arbetslivet (RAP 2017:4), kunskapssammanställning

Majoriteten av alla dödsolyckor på svenska arbetsplatser sker i mansdominerade branscher. Vilken roll spelar genus för faktorer som riskbenägenhet, arbetsplatskultur och ledarskap?

Varje år sker 40-50 dödsolyckor i arbetet. De flesta händer inom mansdominerade branscher som jord och skogsbruk, byggnadsarbete, tillverkning och transport.

Den svenska arbetsmarknaden är starkt könsuppdelad. Kvinnor och män arbetar inom olika branscher och ofta med olika arbetsuppgifter. Det innebär att arbetsmiljön och arbetsvillkoren ser olika ut i kvinno- och mansdominerade branscher. Forskning visar att de mest positiva arbetsvillkoren finns i arbeten med jämn könsfördelning.

I den här kunskapssammanställningen sammanfattar forskare kunskapsläget inom två områden:

  • Forskning om hur föreställningar om kön påverkar arbetsorganisation och arbetsplatskulturer
  • Forskning om hur man kan arbeta förebyggande med hjälp av ett genusperspektiv i arbetsmiljöarbetet.

Tidigare forskning visar att maskulina kulturer skapas i mansdominerade branscher och att det kan påverka arbetssätt och risktagande. För att kunna uppnå ett bra förebyggande arbetsmiljöarbete spelar säkerhetskulturen på arbetsplatser en viktig roll.

Kunskapssammanställningen togs fram av docent Åsa Ek vid Lunds tekniska högskola och docent Gunilla Olofsdotter vid Mittuniversitetet. 

Se presentation av rapporten

Kunskapssammanställningen presenterades i Stockholm den 5 maj 2017. 

Presentation av kunskapssammanställningen Genusperspektiv på olycksfall och dödsolyckor i arbetslivet, pdf, öppnas i nytt fönster

Videopresentation av kunskapssammanställningen

Intervju med författarna

Senast uppdaterad 2023-07-12