Kunskapssammanställningar, översikt

Bergdamm vid berg-, gruv- och infrastrukturprojekt, kunskapssammanställning

Vilka är de bästa sätten att minska exponering för bergdamm och därmed minska risken att drabbas av kol, stendammslunga eller lungcancer?

Hälsorisker av bergdamm, kunskapssammanställning 2015:15
Hälsorisker av bergdamm, kunskapssammanställning 2015:15

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns regler om att bergborrdamm ska bekämpas. Men inte sällan ifrågasätts riskerna av de som är verksamma inom branscherna.  

Kunskapssammanställningen beskriver vad bergdamm är och vad det innehåller samt vilka andra luftföroreningar som förekommer vid bergarbete. Den tar också upp kunskapsläget om sjukdomar vid bergdamm och risker med de andra luftföroreningarna. En uppskattning av sjuklighet vid olika dammhalter ingår också.

Bergdamm uppstår till exempel vid borrning i berg vilket kan ske såväl utomhus, som vid vägbyggen och gruskrossar, och i mer slutna utrymmen som tunnlar och gruvor under jord.

Kunskapssammanställningen genomfördes av Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för Yrkes- och miljömedicin under ledning av professor Bengt Järvholm. 

Presentation av Bengt Järvholm och Bodil Björ, inledning av Åsa Dahlfors.

Presentation Hälsorisker av bergdamm, ppt öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2023-07-12