Arbetsmiljörisker med antibiotikaresistenta bakterier (RAP 2018:6), kunskapssammanställning

På ett seminarium den 14 september 2018 presenterades en ny kunskapssammanställning. På den här sidan finns rapporten, presentationer och filmer från seminariet.
Bild på omslag för kunskapsammantsällning.
Arbetsmiljörisker med antibiotikaresistenta bakterier (RAP 2018:6), kunskapssammanställning

 

Forskarnas uppdrag var att identifiera inom vilka yrken och arbetsmiljöer medarbetare löper särskilda risker att smittas av antibiotikaresistenta bakterier, att belysa vilka konsekvenserna blir för dem som smittats och dessutom föreslå förebyggande åtgärder. Ämnet har tidigare oftast belysts ur patient- och folkhälsosynvinkel medan arbetsmiljöaspekterna inte utforskats i lika hög grad.

Läs mer om resultatet i pressmeddelandet:

Stora kunskapsluckor om antibiotikaresistenta bakterier och arbetsmiljö

Se intervju med forskarna om rapporten

Se filmer och presentationer från seminariet

Kunskapssammanställningen har tagits fram av Ingemar Qvarfordt, överläkare och docent vid Vårdhygien, Sahlgrenska universitetssjukhuset samt Ann Tammelin, överläkare, Karolinska institutet, Institutionen för medicin. Den presenterades på ett halvdagsseminarium den 14 september, där Helen Karlberg också berättade om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker.

Seminarium om arbetsmiljörisker med antibiotikaresistenta bakterier, del 1

Seminarium om arbetsmiljörisker med antibiotikaresistenta bakterier, del 2

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2018-10-08