Arbetsmiljörisker med antibiotikaresistenta bakterier (RAP 2018:6), kunskapssammanställning

Inom vilka yrken och arbetsmiljöer löper medarbetare särskilda risker att smittas av antibiotikaresistenta bakterier? I september 2018 presenterade vi en ny kunskapssammanställning om dessa risker.

Bild på omslag för kunskapsammantsällning.
Arbetsmiljörisker med antibiotikaresistenta bakterier (RAP 2018:6), kunskapssammanställning

Forskarnas uppdrag var att identifiera inom vilka yrken och arbetsmiljöer medarbetare löper särskilda risker att smittas av antibiotikaresistenta bakterier, att belysa vilka konsekvenserna blir för dem som smittats och dessutom föreslå förebyggande åtgärder. Ämnet har tidigare oftast belysts ur patient- och folkhälsosynvinkel medan arbetsmiljöaspekterna inte utforskats i lika hög grad.

Se intervju med forskarna om rapporten

Se filmer och presentationer från seminariet

Kunskapssammanställningen har tagits fram av Ingemar Qvarfordt, överläkare och docent vid Vårdhygien, Sahlgrenska universitetssjukhuset samt Ann Tammelin, överläkare, Karolinska institutet, Institutionen för medicin. Den presenterades på ett halvdagsseminarium den 14 september, där Helen Karlberg också berättade om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker.

Seminarium om arbetsmiljörisker med antibiotikaresistenta bakterier, del 1

Seminarium om arbetsmiljörisker med antibiotikaresistenta bakterier, del 2

Senast uppdaterad 2023-07-12