Kunskapssammanställningar, översikt

Yrkesrelaterade röststörningar och röstergonomi (RAP 2011:6), kunskapssammanställning

Denna kunskapssammanställning ger kunskap om röstergonomi för att förbättra arbetsmiljön och även rösthälsan för personer med röstkrävande arbeten.
Yrkesrelaterade röststörningar och röstergonomi, kunskapssammanställningar
Yrkesrelaterade röststörningar och röstergonomi (RAP 2011:6), kunskapssammanställning

Rösten som arbetsredskap är viktigare än vad vi tror. Idag vet vi vilka risker som rösten kan utsättas för i arbetsmiljön och därför också hur yrkesrelaterade röstproblem kan förebyggas.

Kunskapssammanställningen beskriver den aktuella forskningen kring yrkesrelaterade röststörningar och röstergonomi.

Ungefär en tredjedel av den yrkesverksamma befolkningen i Sverige har arbeten där rösten är ett mycket viktigt och nödvändigt redskap. Yrken som har stora krav på rösten är lärare, instruktörer, telefonister, säljare, artister, politiker, personal på kundkontaktcentrum, jurister och poliser med flera. Omständigheter i arbetsmiljön kan underlätta eller försvåra, både för den som använder rösten och för den som lyssnar. Bullernivå, luftkvalitet, akustiken i rummet, arbetsställning och teknisk utrustning är exempel på sådana faktorer. Därför är det viktigt med information och utbildning om röstergonomi för att rösten ska fungera så bra som möjligt. Om inte arbetsmiljön är bra för rösten kan en röststörning utvecklas med symtom som rösttrötthet, ansträngdhet, smärta i halsen, svag röst och heshet. Det är flest kvinnor som får yrkesrelaterade röstproblem.

– Det är idag ovanligt att personer med röstkrävande arbeten får förebyggande utbildning i röstergonomi via sina arbetsplatser. Det är tyvärr också ovanligt att personer med yrkesrelaterade röstproblem får rätt hjälp, i tidigt skede, och att arbetsmiljöns påverkan uppmärksammas och åtgärdas, säger docent Maria Södersten, en av författarna till kunskapssammanställningen.

Denna kunskapssammanställning publicerades 2011.

Författare: Maria Södersten, docent vid CLINTEC, enheten för logopedi, Karolinska institutet och Christina Lindhe, leg logoped och medicine magister vid företaget Röstkonsult Christina Lindhe AB.

Presentation av kunskapssammanställningen

Senast uppdaterad 2020-10-02