Kunskapssammanställningar, översikt

Arbetsmiljöbrottens omfattning, struktur och utveckling (RAP 2013:04), kunskapssammanställning

Arbetsmiljöbrott är beteckningen på vissa typer av brott som anges i brottsbalken och arbetsmiljölagen. Den här kunskapssammanställningen klarlägger arbetsmiljöbrottens struktur.

Arbetsmiljöbrottens omfattning, struktur och utveckling, kunskapssammanställning, omslag
Arbetsmiljöbrottens omfattning, struktur och utveckling (RAP 2013:04), kunskapssammanställning

Arbetsmiljölagen (1977:1160) syftar till att uppnå en allmänt god arbetsmiljö och förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Den som gör sig skyldig till arbetsmiljöbrott har åsidosatt de skyldigheter som anges i arbetsmiljölagen. Enligt den officiella kriminalstatistiken anmäls ungefär 200 sådana brott årligen, där endast en mindre del prövas i domstol. Det finns idag liten kunskap om de handlingar som ligger bakom anmälningar av arbetsmiljöbrott, vilken typ av brott det är, vilka som går vidare i rättssystemet och vilka som inte gör det, vilka som anses utsatta och ansvariga och varför så få brott anmäls.

Den här kunskapssammanställningen klarlägger arbetsmiljöbrottens struktur. Kunskapssammanställningen ger en översikt av lagstiftningen på området och beskriver utvecklingen av arbetsmiljöbrotten över tid. För Arbetsmiljöverket är det viktigt att

  • få en djupare kunskap om de arbetsmiljöbrott som polisanmäls
  • förstå vad som kan öka möjligheterna att få brott till domstol
  • förstå i vilka arbetsmiljöer och anställningsformer som brotten sker
  • veta hur straffvärdet ser ut på arbetsmiljöbrotten i relation till exempelvis miljöbrotten även i ett internationellt perspektiv.

Arbetet med kunskapssammanställningen leddes av professor Felipe Estrada vid Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. Den färdiga rapporten presenterades i februari 2013.

Senast uppdaterad 2023-07-12