Kunskapssammanställningar, översikt

Migrantarbete inom den gröna näringen (RAP 2012:14), kunskapssammanställning

Det har blivit alltmer vanligt att säsongsarbetare, så kallade migrantarbetare, kommer till Sverige för att framförallt arbeta inom växthus- och frilandsodling.

Migrantarbete inom den gröna näringen
Migrantarbete inom den gröna näringen (RAP 2012:14), kunskapssammanställning

Att migrantarbetare ibland har sämre arbetsmiljövillkor skapar problem på både individ- och branschnivå. Måns Svensson, lektor vid Arbetsmiljöhögskolan i Lund säger:

- Vi vet ännu inte varför migrantarbetare i större utsträckning har sämre arbetslivs- och arbetsmiljövillkor. En möjlig förklaring kan vara att det uppstår en ohälsosam konkurrens inom branschen när priset på arbete pressas genom högre arbetstakt och sämre arbetsmiljö.

En annan förklaring kan vara att man på arbetsplatser inom den gröna näringen inte utarbetat strategier för att hantera att migrantarbetare tar med sig ett annat säkerhetstänkande. Ytterligare en förklaring kan vara att olika nationella och internationella regelverk gäller för olika grupper av migrantarbetare. Det finns också en osäkerhet kring myndigheternas kontroll av att regelverken följs, säger Måns Svensson.

Det krävs kunskap för att kunna åtgärda de problem som eventuellt uppstår.

Denna kunskapssammanställning presenterar den kunskap vi har om vilka arbetsmiljöproblem som migrerande arbetskraft ställs inför. Kunskapssammanställningen beskriver olika aspekter av arbetslivs- och arbetsmiljöproblem: från konkreta arbetsmiljöproblem som till exempel utsatthet för kemikalier i arbetet till hur nationella regelverk ser ut och hur myndigheter kontrollerar att dessa följs.

Presentation av kunskapssammanställningen

Måns Svensson, Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet, presenterade rapporten "Migrantarbete inom den gröna näringen" på ett seminarium 2012.

Måns Svenssons presentation (pdf, öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad 2023-07-12