Generaldirektörer i samtal om sexuella trakasserier

 • 16 oktober 2018
Nyligen arrangerade Arbetsmiljöverket tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen ett seminarium för myndighetschefer om att förhindra och förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet.
Bild på kvinnlig förtroendeval som håller ett anförande.

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor

 • 3 oktober 2018
Efter valet är det nu dags för nya och gamla politiker att ta plats. Frågorna ser olika ut men gemensamt för er alla är att du som är politiker har ett ansvar att se till att arbetsmiljölagen följs i era verksamheter.
Unga kvinnor jobbar i ett restaurangkök.

Tydliga skillnader i arbetsmiljö mellan tidsbegränsat och fast anställda

 • 2 oktober 2018

Tre av fyra på arbetsmarknaden är i stort sett nöjda med sitt arbete. Men fler tidsbegränsat anställda än fast anställda är rädda att förlora jobbet, har oftare monotona arbetsuppgifter och utsätts oftare för sexuella trakasserier på jobbet, visar en undersökning från Arbetsmiljöverket.

En man serverar mat till en kund som bär på en bricka

Förebygg arbetsrelaterad stress

 • 17 september 2018
En frisk arbetsplats har balans mellan det som krävs och de resurser som finns för arbetet. Genom att vara observant på signaler och tidiga tecken på obalans blir det möjligt att sätta in åtgärder i tid.
Höns i fabrik utfodras

Stora kunskapsluckor om antibiotikaresistenta bakterier och arbetsmiljö

 • 14 september 2018

– Vi vet för lite om vilka risker som finns med antibiotikaresistenta bakterier i arbetslivet, menar forskarna Ann Tammelin och Ingemar Qvarfordt. De har på Arbetsmiljöverkets uppdrag, skrivit rapporten Arbetsmiljörisker med antibiotikaresistenta bakterier som pekar på att Sveriges restriktiva...

En gruppbild med personer som sammanträder runt ett bord

Arbetsgivare följer inte upp chefers höga arbetsbelastning

 • 5 september 2018

Chefer inom vård och omsorg arbetar under tidspress, har hög arbetsbelastning med stora ansvarsområden och många medarbetare. Arbetsmiljöverket har under tre år inspekterat operativa chefers arbetsmiljö och träffat drygt 1 300 chefer. Nästan samtliga inspekterade arbetsplatser har fått krav på...

Bild på artiklar på en hemsida.

Ny webbplats samlar information om arbete och företagande i Sverige

 • 4 september 2018
Vilka regler gäller om man vill komma till Sverige för att jobba eller starta företag? Hur funkar arbetstillstånd, lönesättning och anställning på den svenska arbetsmarknaden? Det är några av frågorna som den nya sajten workinginsweden.se ger svar på.

Skogsbränderna i Sverige

 • 18 juli 2018

Ytterligare 25 miljoner till Arbetsmiljöverket för att motverka sexuella trakasserier på arbetet

 • 6 juli 2018
För att motverka sexuella trakasserier, våld och kränkande behandlingar har regeringen beslutat att fördela 120 miljoner kronor till Arbetsmiljöverket, Skolverket, rättsväsendet och socialtjänsten. Arbetsmiljöverket får 25 miljoner.

Statsbidrag för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet

 • 5 juli 2018
Regeringen har beslutat en förordning om statsbidrag till arbetsmarknadens parter i syfte att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet.

Arbetsmiljöverket har ändrat 5 föreskrifter

 • 28 juni 2018
Föreskrifterna börjar gälla 19 november 2018.

Nya uppdrag från regeringen till Arbetsmiljöverket

 • 27 juni 2018
Arbetsmiljöverket har fått nya uppdrag från regeringen.
elcykel

Elcyklar räknas som maskiner och ska vara CE-märkta

 • 18 juni 2018
En elcyklel omfattas av reglerna för maskiner, Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2008:3, och de motsvaras av EU:s maskindirektiv. Det innebär att tillverkaren genom CE-märket visar att cykeln uppfyller de europeiska säkerhetskraven för maskiner.
Ponny, hästlärare och flicka i stall

Hästnäringens syn på arbetsmiljö måste förändras för att minska ohälsan

 • 13 juni 2018

Hälften av de 520 arbetsgivare som Arbetsmiljöverket har inspekterat inom hästnäringen har fått krav om att göra arbetsmiljön säkrare. Kraven handlar om att förebygga arbetsskador, första hjälpen och krisstöd samt förbättra arbetsmiljön för minderåriga på ridanläggningar.

Lättare att hitta och förstå arbetsmiljöregler med ny struktur

 • 11 juni 2018
Nu inleder Arbetsmiljöverket arbetet med att införa den nya regelstrukturen (som beslutades tidigare i år). Den nya regelstrukturen ska göra det lättare att hitta och förstå arbetsmiljöreglerna. Målet är tydliga regler som är moderna och användbara för hela arbetslivet.
Bild på en målare som doppar sin roller i vit färg.

Vattenbaserade målarfärger kan ge risk för allergi

 • 7 juni 2018
Målare måste akta sin hud
Illustration av två bemanningsanställda som introduceras i arbetet av en arbetsledare

Bemanningsanställdas introduktion i arbetet brister

 • 4 juni 2018

Arbetsmiljöverket har inspekterat 880 arbetsställen där bemanningsanställda finns. Inspektionsinsatsen har resulterat i totalt 577 meddelanden om krav på att åtgärda brister i arbetsmiljön. Vanliga problem var brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och i introduktionen av ny personal.

Människor och skuggor på en gata

Kraftig nedgång av arbetssjukdomar

 • 30 maj 2018

Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik för 2017 visar på en minskning av anmälda arbetssjukdomar både bland kvinnor och män. För arbetsolyckor med sjukfrånvaro ligger anmälningarna på ungefär samma nivå som föregående år. Arbetssjukdomar var vanligare bland kvinnor medan arbetsolyckor och död...

Flera ändringar i reglerna om kemiska arbetsmiljörisker

 • 24 maj 2018
Arbetsmiljöverket har ändrat föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19. Ändringarna träder i kraft 21 augusti 2018 och innebär i korthet:

Myndigheter går samman mot exploatering av arbetskraft

 • 23 maj 2018

Arbetsmiljöverket, Polisen och Skatteverket genomförde under förra veckan ett hundratal oanmälda kontroller på biltvättar, bilverkstäder och företag som arbetar med bilrekonditionering i flera städer i hela landet.