Ytterligare 25 miljoner till Arbetsmiljöverket för att motverka sexuella trakasserier på arbetet

 • 6 juli 2018
För att motverka sexuella trakasserier, våld och kränkande behandlingar har regeringen beslutat att fördela 120 miljoner kronor till Arbetsmiljöverket, Skolverket, rättsväsendet och socialtjänsten. Arbetsmiljöverket får 25 miljoner.

Statsbidrag för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet

 • 5 juli 2018
Regeringen har beslutat en förordning om statsbidrag till arbetsmarknadens parter i syfte att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet

Arbetsmiljöverket har ändrat 5 föreskrifter

 • 28 juni 2018
Föreskrifterna börjar gälla 19 november 2018.

Nya uppdrag från regeringen till Arbetsmiljöverket

 • 27 juni 2018
Arbetsmiljöverket har fått nya uppdrag från regeringen.
elcykel

Elcyklar räknas som maskiner och ska vara CE-märkta

 • 18 juni 2018
En elcyklel omfattas av reglerna för maskiner, Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2008:3, och de motsvaras av EU:s maskindirektiv. Det innebär att tillverkaren genom CE-märket visar att cykeln uppfyller de europeiska säkerhetskraven för maskiner.
Ponny, hästlärare och flicka i stall

Hästnäringens syn på arbetsmiljö måste förändras för att minska ohälsan

 • 13 juni 2018

Hälften av de 520 arbetsgivare som Arbetsmiljöverket har inspekterat inom hästnäringen har fått krav om att göra arbetsmiljön säkrare. Kraven handlar om att förebygga arbetsskador, första hjälpen och krisstöd samt förbättra arbetsmiljön för minderåriga på ridanläggningar.

Lättare att hitta och förstå arbetsmiljöregler med ny struktur

 • 11 juni 2018
Nu inleder Arbetsmiljöverket arbetet med att införa den nya regelstrukturen (som beslutades tidigare i år). Den nya regelstrukturen ska göra det lättare att hitta och förstå arbetsmiljöreglerna. Målet är tydliga regler som är moderna och användbara för hela arbetslivet.
Bild på en målare som doppar sin roller i vit färg.

Vattenbaserade målarfärger kan ge risk för allergi

 • 7 juni 2018
Målare måste akta sin hud
Illustration av två bemanningsanställda som introduceras i arbetet av en arbetsledare

Bemanningsanställdas introduktion i arbetet brister

 • 4 juni 2018

Arbetsmiljöverket har inspekterat 880 arbetsställen där bemanningsanställda finns. Inspektionsinsatsen har resulterat i totalt 577 meddelanden om krav på att åtgärda brister i arbetsmiljön. Vanliga problem var brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och i introduktionen av ny personal.

Människor och skuggor på en gata

Kraftig nedgång av arbetssjukdomar

 • 30 maj 2018

Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik för 2017 visar på en minskning av anmälda arbetssjukdomar både bland kvinnor och män. För arbetsolyckor med sjukfrånvaro ligger anmälningarna på ungefär samma nivå som föregående år. Arbetssjukdomar var vanligare bland kvinnor medan arbetsolyckor och död...

Flera ändringar i reglerna om kemiska arbetsmiljörisker

 • 24 maj 2018
Arbetsmiljöverket har ändrat föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19. Ändringarna träder i kraft 21 augusti 2018 och innebär i korthet:

Myndigheter går samman mot exploatering av arbetskraft

 • 23 maj 2018

Arbetsmiljöverket, Polisen och Skatteverket genomförde under förra veckan ett hundratal oanmälda kontroller på biltvättar, bilverkstäder och företag som arbetar med bilrekonditionering i flera städer i hela landet.

Debattartikel om Arbetsmiljöverkets arbete mot osund konkurrens

 • 14 maj 2018
Idag publicerade Svenska Dagbladet en debattartikel signerad av Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem. Du kan läsa artikeln här nedanför eller på Svenska Dagbladets webbplats.

Nya regler skyddar 1 miljon arbetstagare mot smitta

 • 8 maj 2018
Idag beslutade Arbetsmiljöverket om nya föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker. Föreskrifterna börjar gälla den 19 november i år. I samband med att de träder i kraft upphör de nuvarande föreskrifterna (AFS 2005:1) om mikrobiologiska arbetsmiljörisker- smitta, toxinpåverkan, överkänslighet att g...
Bild tagen ur grodperspektiv på en långtradare med tillsynes tyng last

Varje arbetsolycka är ett misslyckande i arbetsmiljöarbetet

 • 26 april 2018
Tänk dig att du säger hejdå till dina barn när du går till jobbet på morgonen. Och att det blir sista gången de ser dig eftersom jobbet blev orsaken till att du aldrig kom hem på kvällen.
Utmaningen - En film om den sjuka jobbstressen

Tvååriga regler mot stress och mobbning ökar intresset för arbetsmiljö

 • 23 april 2018
De nya reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö har nu funnits i två år. Reglerna som varit omdebatterade har banat väg för att lyfta arbetsmiljöfrågor generellt sett, och mer specifikt frågor om arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling på jobbet. Efterfrågan på de arbet...
Bild på kvinna med overall och skyddsutrustning i form av hörselskydd, ansiktsmask och skyddshandskar

EU-förordning om personlig skyddsutrustning ersätter föreskrift

 • 20 april 2018
En ny EU-förordning börjar gälla för personlig skyddsutrustning den 21 april 2018. Det är en EU-förordning som är direkt tillämplig i Sverige och innebär en modernisering och effektivisering av regelverket inom området, (EU) 2016/425.
Bild på ett trasigt glas

Arbetsmiljöverket kraftsamlar mot hot och våld i arbetslivet

 • 10 april 2018

Hot och våld på arbetsplatser breder ut sig. Anställda inom vård- och omsorg är särskilt utsatta och mest de som arbetar inom HVB-hem och LSS-boenden. Här ligger hot och våld bakom fyra av tio arbetsskadeanmälningar. Arbetsmiljöverket inleder nu en riksomfattande inspektion av HVB och LSS för ...

Ny nationell handlingsplan ska minska risken att människor skadas av radon

 • 5 april 2018
Radonhalter i bostäder och på arbetsplatser ska kartläggas och insatser genomföras för att alla bostäder på sikt ska uppfylla målet om en radonhalt på maximalt 200 Bq/m3. Det är några av förslagen i den nationella handlingsplan för radon som utarbetats gemensamt av sju statliga myndigheter.
Bild på AFS 2018:1 - Hygieniska gränsvärden

Nya föreskrifter om hygieniska gränsvärden

 • 19 mars 2018
Arbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) som börjar att gälla den 21 augusti 2018.