Ingången till Arbetsmiljöverkets nya kontor.

Arbetsmiljöverket har tecknat avtal för ny lokal

 • 12 december 2019
Arbetsmiljöverket har tecknat avtal för ny lokal på Svetsarvägen 12, Solna Business Park.

Dom om egenanställningsföretagens arbetsmiljöansvar överklagad

 • 9 december 2019
Arbetsmiljöverket har överklagat Kammarrätten i Stockholms dom från den 30 oktober till Högsta förvaltningsdomstolen. I domen kom kammarrätten fram till att egenanställningsföretaget Cool Company inte är arbetsgivare och därför inte behöver betala sanktionsavgift enligt arbetsmiljölagen.
En manlig stressad kock syns bära fyra små bunkar med grönsaker och en annan manlig kock i bakgrunden syns förbereda mer mat

Farliga köksmaskiner hittades i samordnade restaurangkontroller

 • 5 december 2019
I förra veckan genomförde Arbetsmiljöverket restaurangkontroller tillsammans med flera andra myndigheter på ett 30-tal orter över hela landet. Arbetsmiljöverket utfärdade 45 omedelbara förbud mot att använda farliga köksmaskiner och ställde över 260 krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister.
Brister i arbetsmiljön hos många kemi- och processintensiva företag.

Stora brister i arbetsmiljön på tunga industrier

 • 4 december 2019

Det finns brister i arbetsmiljön på nio av tio tunga industrier som inspekterats. Det handlar om kemi- och processintensiva företag som hanterar större mängder explosiva, brandfarliga och giftiga kemiska ämnen. Totalt har Arbetsmiljöverket hittat 3 900 brister vid inspektioner av 480 företag.

Bild på utlämningsställe för e-handel.

Kontroller av e-handeln inför Black Friday och jul

 • 26 november 2019

Just nu gör Arbetsmiljöverket en särskild inspektionsinsats riktad mot e-handeln. Denna höst är inspektionerna inriktade på pakethanteringen vid terminaler och utlämningsställen. Totalt genomför Arbetsmiljöverket omkring 750 besök fram till årsskiftet 2019/2020. Nästa år inspekteras andra dela...

Falska inspektionsmeddelanden

 • 19 november 2019
Vi har nyligen fått information om att företagare har fått brev som påstås vara från Arbetsmiljöverket.

Så gör du för att undvika smitta när du arbetar

 • 19 november 2019
När man arbetar nära andra människor, till exempel på en förskola eller med personlig assistans, finns det risk att komma i kontakt med smittämnen, som bakterier och virus.
halsofarliga tcm3-42548

Många brister i hanteringen av farliga ämnen på jobbet

 • 6 november 2019

Åtta av tio arbetsplatser som inspekterats har brister i hanteringen av kemikalier. Det visar Arbetsmiljöverkets inspektioner av kemiska risker på nära 3 600 arbetsplatser, som är en del av en gemensam EU-insats. Varje år orsakar avgaser, damm, kemikalier och andra kemiska risker på jobbet oly...

Ett par händer som skruvar

Fler arbetstagare omfattas av krav på medicinska kontroller

 • 1 november 2019

Den första november börjar nya uppdaterade regler att gälla för medicinska kontroller i arbetslivet. Nytt är att arbetstagare med handintensivt arbete, till exempel slaktare, maskinoperatörer och lokalvårdare, kommer att omfattas av krav på regelbundna medicinska kontroller för att bedöma bela...

svetsare

Skydda hjärnan från kemiska risker på jobbet

 • 21 oktober 2019

Farliga ämnen på jobbet kan påverka hjärnans funktioner som minne eller förmåga till planering. Därför är det viktigt att fortsätta förebygga kända kemiska risker, men även se över de nya risker som kan uppstå när arbetslivet förändras. Det visar en ny kunskapssammanställning från Arbetsmiljöv...

Bild på en handhållen maskin

Bristande riskbedömning orsakar olyckor med handhållna maskiner

 • 17 oktober 2019
En övertro på användarens kunskap, avsaknad av erfarenhet och bristande riskbedömning. Det är några av de faktorer som orsakar arbetsolyckor med handhållna maskiner, enligt de djupstudier som Arbetsmiljöverket gjort.

Uppblåsbara flytvästar har en allvarlig brist

 • 10 oktober 2019
Flera allvarliga olyckor har inträffat där flytvästar inte blåsts upp på grund av att gaspatronen gängats ur. Nu behöver samtliga flytvästar kontrolleras av dig som tillverkar, importerar eller på annat sätt tillhandahåller uppblåsbara flytvästar.

Dags att mäta radon på arbetsplatsen

 • 10 oktober 2019
Nu är det dags att mäta exponeringen av radon på din arbetsplats. Målet är att minska risken för lungcancer.

Nytt ställningstagande från Arbetsmiljöverket

 • 9 oktober 2019
Arbetsmiljöverket kommer inte att ställa krav på att de som endast exponeras för monoisocyanater ska genomgå utbildning och medicinska kontroller med bedömning för tjänstbarhetsintyg.

Arbetsmiljöundersökningen 2019

 • 7 oktober 2019
Sedan 1989 har Statistiska Centralbyrån gjort undersökningar vartannat år om arbetsförhållanden inom svenskt arbetsliv på uppdrag av Arbetsmiljöverket.
Två inspektörer från Arbetsmiljöverket och Skatteverket på myndighetsgemensamma kontroller inom byggverksamhet

Åtta myndigheter tar krafttag mot brott i byggsektorn

 • 1 oktober 2019

Farlig arbetsmiljö, illegal arbetskraft och brister i personalliggare. Det är några av bristerna som åtta myndigheter fann i förra veckan när de tillsammans kontrollerade drygt 100 företag på närmare 75 byggarbetsplatser över hela landet. Bland annat kommer drygt 4 av 10 företag att få krav på...

Genusbilder, butik, livsmedel, bagare, chark, truck, kassa

Ny forskning visar på könsskillnader i arbetshälsa

 • 30 september 2019
Kvinnliga företagare har sämre arbetshälsa än manliga. Kvinnor som arbetar i butik har mindre inflytande och mer enformiga arbetsuppgifter än sina manliga kollegor.
Skylt - Hälsofarliga ämnen

Riktade inspektioner mot kemiska risker i arbetet

 • 30 september 2019

Varje år orsakar damm, asbest, avgaser eller andra kemiska risker på arbetet sjukdomar och dödsfall. Den här veckan inleder Arbetsmiljöverket nya inspektioner mot kemiska arbetsmiljörisker på drygt 1 800 arbetsplatser runt om i landet, som en del av en gemensam EU-insats.

Socialsekreterare i samtal med en kvinna

Bättre arbetsmiljö för socialsekreterare efter inspektioner

 • 25 september 2019

Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn av arbetsmiljön för socialsekreterare i socialtjänsten åren 2015 till 2017 har utvärderats. Studien visar att insatsen bidragit till att förbättra socialsekreterarnas arbetsmiljö.

Bild från receptionen på Arbetsmiljöverkets lokaler på Lindhagensgatan 133 i Stockholm

Nu kan du prenumerera på vårt nya digitala nyhetsbrev

 • 12 september 2019
Är du intresserad av nyheter inom arbetsmiljöområdet? Vill du få reda på när det blir regeländringar eller få tips om hur du kan arbeta med arbetsmiljö – direkt i din mejl? Börja prenumerera på Arbetsmiljöverkets nyhetsbrev redan idag.