Ansök om statsbidrag för att motverka regelöverträdelser i arbetslivet

 • 8 januari 2019
Nu är det återigen möjligt för arbetsmarknadens parter att söka statsbidrag som syftar till att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet.
Bild på en ensam stackars tomte på en perrong.

God jul och gott nytt år

 • 21 december 2018
Arbetsmiljöverkets 9 år gamla film om tomtens arbetsmiljö känns mer aktuell nu än någonsin. Ta en titt och dela till vänner och bekanta. Vi önskar er alla en god jul och ett gott nytt år.

Riskfyllt undantag i regler om sprängarbete tas bort

 • 18 december 2018
Nyhetsinslag från idag om förändringar av regler om sprängarbete speglar idén inom anläggningsbranschen att krutladdade verktyg är en näst intill ofarlig sprängningsmetod. Arbetsmiljöverkets uppdaterade regler ska gälla både traditionellt sprängarbete och sådant som använder krutladdade verktyg –...
Socsek

Alla socialkontor fick krav – hot och våld vardag för socialsekreterare

 • 14 december 2018

Arbetsmiljöverket har inspekterat arbetsmiljön för socialsekreterare i hälften av landets kommuner. Samtliga 145 socialkontor som har inspekterats har fått krav på förbättringar. Tillsynen visar på allvarliga brister och en ohälsosam arbetsmiljö, där hot och våld samt trakasserier är vanligt f...

JO kritiserar annonser från Arbetsmiljöverket

 • 10 december 2018
JO kritiserar Arbetsmiljöverket för tre annonser där vi 2017 lyfte fram hur olika arbetsgivare arbetar med att förebygga psykisk ohälsa på jobbet. JO menar att annonserna inte lever upp till saklighet och opartiskhet enligt regeringsformen.
Bild på pappersrullar i en fabrik.

Regler om maskiner för papperstillverkning upphävs

 • 4 december 2018
Vid utgången av januari 2019 upphör Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter (AFS 1984:16) om maskiner för papperstillverkning att gälla.
Trött kvinna sitter på en stol med ansiktet dold under armen

Jobbstressen är störst bland 30- till 49-åringar

 • 28 november 2018

Nära tre av tio sysselsatta säger att de haft besvär till följd av arbetet det senaste året. Fler kvinnor än män har besvär av arbetet. Sysselsatta i åldern 30 till 49 år är den grupp som har mest besvär med ångest, minne, koncentration och sömnstörningar. Det framgår av Arbetsmiljöverkets und...

Nya föreskrifter om smittrisker börjar att gälla den 19 november 2018

 • 19 november 2018
Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om smittrisker på arbetsplatsen inför tydligare regler och fokus på att stimulera ett förebyggande arbete för att förhindra smittrisker och spridning av smittämnen i arbetsmiljön. De nya föreskrifterna beräknas omfatta en miljon anställda.

Nytt utseende på Arbetsmiljöverkets webbplats

 • 8 november 2018
Startsidan på webbplatsen (www.av.se) har fått en uppdaterad design som ska förenkla och förtydliga för dig som besökare.

"CE-märkt andningsskydd livsviktigt för blåljuspersonal"

 • 5 november 2018
Blåljuspersonal ska ha rätt till det bästa tänkbara skyddet för ett hållbart arbetsliv. Att spara skattepengar på att använda skyddsutrustning som inte är bevisat duglig är fel sätt att spara, skriver Jens Åhman och Torben Vincentsen, Arbetsmiljöverket.
Byggarbetare med hjälm och varselväst använder skruvdragare

Arbetsmiljöverket inspekterar vibrationsskador

 • 31 oktober 2018
Vibrationsskador är den vanligaste arbetssjukdomen för dem som arbetar med handhållna maskiner.
Kemiska ämnen

Brister i hanteringen av farliga ämnen på arbetsplatser

 • 24 oktober 2018

Drygt åtta av tio inspekterade arbetsplatser har fått krav på att åtgärda brister kopplat till sin kemikaliehantering. Under två veckor har Arbetsmiljöverket inspekterat hanteringen av farliga kemiska ämnen på drygt 1 800 arbetsplatser. 

Därför stoppas Skyddsmask 90

 • 23 oktober 2018
Skyddsmask 90 får inte användas i andra verksamheter än inom försvaret och polis, så som insatsstyrkor och kravallpolis. Den uppfyller inte kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och dessutom saknar masken CE-märkning enligt EU:s regelverk.
En bild på två kvinnor som sitter på ett möte.

Verktyg för friskare och säkrare arbetsplatser

 • 22 oktober 2018
Partsrådet, Suntarbetsliv och Prevent har tagit fram nya verktyg för att hjälpa arbetsgivare att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser.

Generaldirektörer i samtal om sexuella trakasserier

 • 16 oktober 2018
Nyligen arrangerade Arbetsmiljöverket tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen ett seminarium för myndighetschefer om att förhindra och förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet.
Bild på kvinnlig förtroendeval som håller ett anförande.

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor

 • 3 oktober 2018
Efter valet är det nu dags för nya och gamla politiker att ta plats. Frågorna ser olika ut men gemensamt för er alla är att du som är politiker har ett ansvar att se till att arbetsmiljölagen följs i era verksamheter.
Unga kvinnor jobbar i ett restaurangkök.

Tydliga skillnader i arbetsmiljö mellan tidsbegränsat och fast anställda

 • 2 oktober 2018

Tre av fyra på arbetsmarknaden är i stort sett nöjda med sitt arbete. Men fler tidsbegränsat anställda än fast anställda är rädda att förlora jobbet, har oftare monotona arbetsuppgifter och utsätts oftare för sexuella trakasserier på jobbet, visar en undersökning från Arbetsmiljöverket.

En man serverar mat till en kund som bär på en bricka

Förebygg arbetsrelaterad stress

 • 17 september 2018
En frisk arbetsplats har balans mellan det som krävs och de resurser som finns för arbetet. Genom att vara observant på signaler och tidiga tecken på obalans blir det möjligt att sätta in åtgärder i tid.
Höns i fabrik utfodras

Stora kunskapsluckor om antibiotikaresistenta bakterier och arbetsmiljö

 • 14 september 2018

– Vi vet för lite om vilka risker som finns med antibiotikaresistenta bakterier i arbetslivet, menar forskarna Ann Tammelin och Ingemar Qvarfordt. De har på Arbetsmiljöverkets uppdrag, skrivit rapporten Arbetsmiljörisker med antibiotikaresistenta bakterier som pekar på att Sveriges restriktiva...

En gruppbild med personer som sammanträder runt ett bord

Arbetsgivare följer inte upp chefers höga arbetsbelastning

 • 5 september 2018

Chefer inom vård och omsorg arbetar under tidspress, har hög arbetsbelastning med stora ansvarsområden och många medarbetare. Arbetsmiljöverket har under tre år inspekterat operativa chefers arbetsmiljö och träffat drygt 1 300 chefer. Nästan samtliga inspekterade arbetsplatser har fått krav på...