Bild på kvinna med overall och skyddsutrustning i form av hörselskydd, ansiktsmask och skyddshandskar

EU-förordning om personlig skyddsutrustning ersätter föreskrift

 • 20 april 2018
En ny EU-förordning börjar gälla för personlig skyddsutrustning den 21 april 2018. Det är en EU-förordning som är direkt tillämplig i Sverige och innebär en modernisering och effektivisering av regelverket inom området, (EU) 2016/425.
Bild på ett trasigt glas

Arbetsmiljöverket kraftsamlar mot hot och våld i arbetslivet

 • 10 april 2018

Hot och våld på arbetsplatser breder ut sig. Anställda inom vård- och omsorg är särskilt utsatta och mest de som arbetar inom HVB-hem och LSS-boenden. Här ligger hot och våld bakom fyra av tio arbetsskadeanmälningar. Arbetsmiljöverket inleder nu en riksomfattande inspektion av HVB och LSS för ...

Ny nationell handlingsplan ska minska risken att människor skadas av radon

 • 5 april 2018
Radonhalter i bostäder och på arbetsplatser ska kartläggas och insatser genomföras för att alla bostäder på sikt ska uppfylla målet om en radonhalt på maximalt 200 Bq/m3. Det är några av förslagen i den nationella handlingsplan för radon som utarbetats gemensamt av sju statliga myndigheter.
Bild på AFS 2018:1 - Hygieniska gränsvärden

Nya föreskrifter om hygieniska gränsvärden

 • 19 mars 2018
Arbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) som börjar att gälla den 21 augusti 2018.
Man med ansiktsmask bakom plastskydd

Bygginspektioner med fokus på asbest och kvartsdamm

 • 12 mars 2018

Under 2018, med start i mars, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera en rad bygg- och anläggningsarbetsplatser i hela landet. Olika riskområden, som kan leda till arbetssjukdomar inom bygg och anläggningsverksamhet, inspekteras för att lyfta riskerna med bland annat asbest- och kvartsdamm.

Jämställdhet fortsatt viktigt i Arbetsmiljöverkets inspektioner

 • 8 mars 2018
Frågor om genus och jämställdhet är numera en naturlig del i Arbetsmiljöverkets inspektionsarbete. Möt två inspektörer som brinner för dessa frågor och som vill fortsätta utveckla arbetet. Stefan Lennartsson som jobbat länge på Arbetsmiljöverket och Jenny Bengtsson som är alldeles färsk.
kvinnajobbarpa ta g

Det nya arbetslivets gränslöshet kräver tydlighet från arbetsgivare

 • 7 mars 2018

Aktivitetsbaserade kontor, höga krav på mejl- och telefonkontakter, teknik för arbete var och när som helst och krav på mätningar och dokumentation. Det gränslösa arbetslivet utmanar individer och arbetsgivare att ge plats för återhämtning och på andra sätt motverka stress. Det som krävs är ty...

Bild på en byggarbetare som skruvar med elektrisk skruvdragare.

Kraftig ökning av utstationerade 2017

 • 5 mars 2018
År 2017 kännetecknas av flera trendbrott i utstationeringsstatistiken. Främst genom den stadiga ökningen av anmälda utstationerade arbetstagare.
Två medarbetare inom restaurang

Arbetsmiljöverket inspekterar hotell- och restaurangbranschen

 • 7 februari 2018

Under 2018, med start i februari, kommer Arbetsmiljöverket att inspektera omkring 650 arbetsplatser inom hotell- och restaurangnäringen i hela landet. Den huvudsakliga inriktningen är tillsyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet med särskilt fokus på organisatoriska och sociala arbetsmiljöfr...

Bild på skylt med Arbetsmiljöverkets logotyp

Förbjudet att använda Arbetsmiljöverkets logotyp

 • 31 januari 2018
Vi på Arbetsmiljöverket har fått reda på att vissa företag använder Arbetsmiljöverkets logotyp i olika sammanhang och i olika material. Detta är helt förbjudet. Syftet kan vara att ge sken av att man är certifierad eller godkänd av oss eller att man anser sig följa eller leva upp till våra regelv...

Del av Arbetsmiljöverkets huvudkontor utlokaliseras till Mölndal

 • 22 januari 2018
Idag, 22 januari, har regeringen offentliggjort att 25 årsarbetskrafter från Arbetsmiljöverkets huvudkontor ska utlokaliseras till Mölndal.

Informationsuppdraget om osund konkurrens

 • 17 januari 2018
Arbetsmiljöverket har ett regeringsuppdrag att arbeta mot osund konkurrens. Vi genomför uppdraget dels genom myndighetsgemensam kontroll, dels genom informationsinsatser
Bild. Bild på truck i lagerlokal

Farlig arbetsmiljö upptäcktes vid inspektion av stor importfirma i Göteborg

 • 20 december 2017
Frysrum utan fungerande larm, skyddsräcken och trucktillstånd som saknas samt blockerade utrymningsvägar. Det är några exempel på riskfylld arbetsmiljö som nyligen framkom under en myndighetsgemensam insats mot en stor importfirma av asiatiska matvaror i Göteborg.
Bild på röd traktor med röd vagn full med jord körandes på landsväg

Kampanj om utländsk arbetskraft inom jord- och skogsbruk

 • 14 december 2017
Utländsk arbetskraft spelar en viktig roll i det svenska jord- och skogsbruket idag. Den omfattas av samma krav på bra arbetsmiljö som den svenska arbetskraften. I kampanjen som pågår nu vill vi uppmärksamma detta.
Bild på trycksatt anordning

Nya föreskrifter för trycksatta anordningar från 1 december

 • 4 december 2017
Den 1 december börjar de nya föreskrifterna om användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3) att gälla. Nu samlas kraven i en och samma föreskrift.
Manlig väktare (Foto: Mia Åkermark)

Fler trygghetsrum ska ställas i ordning i tunnelbanan.

 • 27 november 2017
Flera stationer i Stockholm saknar trygghetsrum. Ett rum dit ordningsvakter kan föra omhändertagna personer i väntan på polis. Arbetsmiljöverket ställer nu krav för att förebygga risker om hot och våld. Kraven är förenade med ett vite på sammanlagt 22 miljoner kronor.
Bild på kvinna som brytit ihop i lång korridor. Bredvid henne ett par mansben.

Kränkande särbehandling ska inte förekomma

 • 23 november 2017
Den senaste tiden har fenomenet #metoo exploderat i medier över hela världen. Sexuella trakasserier och andra oacceptabla beteenden har förts upp i ljuset och personer som tidigare kunnat verka utan rädsla för konsekvenser får nu stå till svars.
Schematiskt bild över arbetsmiljöarbetets reglerverk

Ny regelstruktur förenklar arbetsmiljöarbetet

 • 6 november 2017

Det finns cirka 2300 arbetsmiljöregler i 72 föreskriftshäften. Idag presenteras ett förslag om att minska antalet till 17. Det innebär inte att arbetsmiljökraven sänks, reglerna ska ge samma skydd som idag. Förslaget är en del i ett större utvecklingsarbete om hur Arbetsmiljöverket utformar oc...

Ung kvinna arbetar i detaljhandeln

Krafttag krävs för att lyfta arbetsmiljöarbetet

 • 27 oktober 2017

Över hälften av alla arbetsplatser brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det visar Arbetsmiljöverkets granskning av nära 1 700 arbetsplatser. Men inspektionerna visade även på positiva tendenser – bland annat inom detaljhandeln där många unga arbetar. 

Bild på en massa olika arbetsmiljöföreskrifter

Översyn av regelverk ska underlätta arbetsmiljöarbetet

 • 20 oktober 2017

Reglerna för arbetsmiljöarbetet behöver bli tydligare, mer tillgängliga och relevanta för morgondagens arbetsplatser. Som ett led i detta ska Arbetsmiljöverket ta fram en ny regelstruktur. Det innebär inte någon förändring i arbetsmiljökraven och reglerna ska ge samma skydd som idag.