Dialogen är kärnan i bra arbetsmiljöarbete

 • 12 augusti 2019
Arbetsmiljöverket: Det finns vägledande material att tillgå
Bild på skylt med Arbetsmiljöverkets logotyp

Nytt regeringsuppdrag till Arbetsmiljöverket

 • 8 juli 2019
Regeringen ger Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen (DO) i uppdrag att genomföra särskilda informationsinsatser för att höja kunskapen hos arbetsgivare för att motverka kränkande särbehandling, diskriminering och sexuella trakasserier.
Kollage som visar de båda apparna, Buller och Ljus.

Buller- och ljusappen uppdaterade

 • 8 juli 2019
För ett par veckor sedan rullades uppdatering av bullerappen ut och förra veckan lanserades en ny version av ljusappen. Har du dem installerade på din telefon sedan tidigare så söker uppdateringarna upp din telefon och du klickar "Uppdatera".

Hur går det med nollvisionsarbetet?

 • 3 juli 2019
Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem intervjuas i Almedalen om vårt nollvisionsarbete för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av sitt jobb. Du kan se intervjun här.

Nytt regeringsuppdrag om dödsolyckor

 • 20 juni 2019
Regeringen har idag gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att analysera dödsolyckor i arbetslivet.
Lokalvårdare dammtorkar en stor kruka.

Ställ krav på arbetsmiljö när städning upphandlas

 • 19 juni 2019

Under 2018 inspekterade Arbetsmiljöverket drygt 530 privata städföretag för att undersöka lokalvårdarnas arbetsmiljö. En slutsats är att de som köper städtjänster sällan ställer krav på bra arbetsförhållanden i upphandlingarna. Det kan leda till sämre arbetsmiljö för lokalvårdarna.

Generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem, nov 2018

En säkerhetskultur, där man vågar säga ifrån, räddar liv

 • 13 juni 2019
Det är arbetsgivarens ansvar att skapa en säkerhetskultur där det är okej att säga ifrån när det finns risk för olycka eller sjukdom. Arbetsolyckor är dramatiska och får mycket uppmärksamhet. I skymundan av olyckorna dör även åtskilligt fler människor av sjukdomar som kan kopplas till arbetet.
Bild på en bärgningsbils backspegel med en kvinna i.

Generella beslut om TMA-fordon upphävs

 • 11 juni 2019
Arbetsmiljöverket upphäver ett flertal generella beslut som myndigheten tidigare fattat om att servicearbete vid vägar ska skyddas av TMA-fordon (Truck Mounted Attenuator, så kallade skyddsfordon).

Allvarligt tillbud avseende smittrisker

 • 3 juni 2019
Allvarligt tillbud avseende smittrisker ska enligt arbetsmiljölagen anmälas skyndsamt, oavsett om händelsen leder till ohälsa hos arbetstagaren.
Gipsad arm

Fler unga män anmäler arbetsolyckor med sjukfrånvaro

 • 29 maj 2019

De anmälda arbetsskadorna för 2018 visar att antalet arbetsolyckor med sjukfrånvaro är ungefär på samma nivå som året innan. Män i åldern 16-24 år anmäler dock fler olyckor i jobbet per sysselsatt än andra åldersgrupper. Samtidigt minskar arbetssjukdomarna bland både män och kvinnor. Det visar...

Stressad personal inom vård och omsorg springande i korridor

Stress vanligare orsak till arbetsrelaterad dödlighet i framtiden

 • 28 maj 2019

Varje år dör tusentals svenskar av arbetsrelaterad stress, nattarbete, buller, avgaser och ihållande fysiskt tungt arbete. Bara av stress på jobbet dör cirka 500 varje år. Antalet dödsfall på grund av buller, passiv rökning och asbest minskar medan stressrelaterade dödsfall ökar. Det visar två...

Arbetstagare ska använda kanyler med integrerad skyddsfunktion

 • 13 maj 2019
Inga arbetstagare ska exponeras för smittämnen på grund av att arbetsgivaren inte har upphandlat sticksäkra produkter.
Bild på generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem

Sjukdom av jobbet dödar fler än olycksfallen

 • 28 april 2019
Idag, den 28 april, är det världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatser. Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem uppmärksammar det genom ett inlägg på Dagens Nyheters debattsida där hon skriver att arbetsrelaterade sjukdomar dödar långt fler än olyckor i arbetet.
Bild på Erna Zelmin Ekenhem som håller ett framförande vid en konferens

ILO firar 100 år

 • 26 april 2019
Med anledning av FN:s internationella arbetsorganisation, ILO:s hundraårsjubileum och världsarbetsmiljödagen den 28 april anordnar Arbetsmiljöverket och den svenska ILO-kommittén idag, den 26 april, en konferens om arbetsmiljöarbetet under 100 år.
Arbetande man blickar ut genom stort fönster

Dagsljus påverkar vår prestation och att vi mår bra på jobbet

 • 24 april 2019

En ny forskningssammanställning visar att dagsljus och fönster på arbetsplatsen spelar stor roll för hälsan, hur vi mår och presterar på arbetet. Forskningen visar att dagsljus och utblick ökar välbefinnandet, men mer kunskap om hälsoeffekter av ökat inomhusarbete behövs.

Kollage som visar åtta myndigheters logtyper

Myndigheter i samlat grepp mot att arbetstagare utnyttjas i osund konkurrens

 • 17 april 2019

Polisen, Arbetsmiljöverket och Skatteverket genomförde under förra veckan oanmälda kontroller på cirka 120 företag, främst på nagel- och franssalonger, runt om i landet. Syftet var att få bukt med att arbetstagare exploateras.

Tydligare regler för medicinska kontroller i arbetslivet

 • 11 april 2019
Tisdagen den 9 april tog Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin Ekenheim beslut om att omarbetade och nya föreskrifter ska träda i kraft för medicinska kontroller i arbetslivet.
Röd kompressor

Mer krävs för att förebygga explosionsrisker på arbetsplatserna

 • 10 april 2019

8 av 10 kontrollerade arbetsplatser missar att förebygga risker med luftbehållare, tryckkokare, gasflaskor och anordningar som bär högt tryck och kan explodera. Dessa arbetsgivare saknar kunskaper om hur de kan minimera skador genom skötsel och kontroll, och hur de ska placera anordningarna.

Lastbil och däck

Däckbytare i riskzonen under högsäsong

 • 1 april 2019

Snart råder högsäsong i däckverkstäderna. Däckbytarperioden innebär extra högt arbetstempo och fler tunga lyft för montörerna. För att spara tid är det lätt att ta genvägar runt tekniska hjälpmedel och åsidosätta sin säkerhet och hälsa. Det visar Arbetsmiljöverkets inspektionsinsats i hela lan...

Bild som visar olika exempel på trycksatta anordningar.

Reglerna om trycksatta anordningar, AFS 2017:3, innehåller felskrivningar som rättas i ändringsföreskriften AFS 2019:1

 • 1 april 2019
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar, AFS 2017:3, började gälla 2017. Det har visat sig att föreskrifterna innehåller några felskrivningar och hänvisningar som nu rättas till med en ändringsföreskrift.