RES089
Stora brister i hanteringen av belastningsskador
  • 23 oktober 2020
porträttbild av kvinna
Anmälda arbetssjukdomar ökar dramatiskt
  • 13 oktober 2020
Erna Zelmin Ekenhem, generaldirektör Arbetsmiljöverket.
Arbetsmiljöverket inspekterar belastningsskador
  • 5 oktober 2020
Över 150 företag har inspekterats av flera myndigheter tillsammans, under de senaste två veckorna.
Nationell insats visar flera fall av arbetslivskriminalitet
  • 29 september 2020
Arbetsmiljöverket inspekterar smittrisker i butiker.
Arbetsmiljöverket inspekterar smittrisker
  • 24 juni 2020
Allt fler anmäler att de blir sjuka av sina jobb.
Fler kvinnor anmäler att de blir sjuka av jobbet
  • 27 maj 2020
Arbetsplats
En säker arbetsmiljö kräver marginaler att göra fel
  • 24 februari 2020
Åtta myndigheter samarbetar mot brott i arbetslivet.
Farlig arbetsmiljö och illegal arbetskraft i flera branscher
  • 12 februari 2020
Myndighetskontroller bygg 2
Myndighetssamarbete mot brott i arbetslivet ger resultat
  • 30 januari 2020
Bild på två unga kvinnor som arbetar på ett kafé.
Stor okunskap om farorna på jobbet
  • 30 december 2019