11 ansökningar beviljade för projektplaneringsbidrag

  • 26 november 2015
Arbetsmiljöverket delar ut sammanlagt 3 miljoner kronor i projektplaneringsbidrag inför en kommande satsning på arbetsmiljöforskning 2016-2018.
Smutsig bygghandske håller verktyg

1 av 5 arbetsgivare ser sig tvingade att tumma på reglerna

  • 20 juni 2017

För första gången har Arbetsmiljöverket ställt frågor till arbetsgivare om deras upplevelser av att regler bryts för att vinna konkurrensfördelar på arbetsmarknaden. Av de tillfrågade bedömer 1 av 5 arbetsgivare att det är svårt att överleva i deras bransch utan att fuska.

2000 inspektioner för säker truckkörning

  • 22 januari 2009

Knappt 300 av totalt 2 000 företag klarade sig utan krav på förbättringar, när Arbetsmiljöverket inspekterade truckanvändning i hela landet.

2000 inspektioner för säker truckkörning

  • 22 januari 2009

Knappt 300 av totalt 2 000 företag klarade sig utan krav på förbättringar, när Arbetsmiljöverket inspekterade truckanvändning i hela landet.

Bild på en inspektörs knallgula insprktörsjacka med reflex och Arbetsmiljöverkets logotyp

25 miljoner extra till Arbetsmiljöverket 2017

  • 20 september 2016
I dag presenterade regeringen budgetpropositionen för 2017. Där föreslår de att Arbetsmiljöverkets förvaltningsanslag höjs med 25 miljoner kronor per år från och med 2017. Syftet är att myndigheten ska kunna anställa fler arbetsmiljöinspektörer.

2 000 inspektioner för säkrare arbete i butik

  • 17 november 2010

−Våra besök visade sig vara välbehövliga, säger generaldirektör Mikael Sjöberg vid Arbetsmiljöverket. Tre av fyra av de besökta butikerna saknade ett bra förebyggande arbete för att hantera riskerna med hot och våld.

2 000 inspektioner för säkrare arbete i butik

  • 17 november 2010

−Våra besök visade sig vara välbehövliga, säger generaldirektör Mikael Sjöberg vid Arbetsmiljöverket. Tre av fyra av de besökta butikerna saknade ett bra förebyggande arbete för att hantera riskerna med hot och våld.

500 inspektioner mot fallolyckor över hela landet

  • 9 maj 2014
Att halka och snubbla på jobbet bagatelliseras lätt. Men det är en av de vanligaste orsakerna till olyckor och utgör cirka 14 procent av anmälningar som leder till fler än tre sjukdagar inom EU. Arbetsmiljöverket kommer att inspektera 500 arbetsplatser för att få bukt med problemet.

6 av 10 arbetsgivare slarvar med sitt arbetsmiljöarbete

  • 26 oktober 2012

Drygt hälften av 1 650 inspekterade arbetsplatser saknar rutin för att fånga upp och lära sig av tillbud - händelser som skulle kunna ha varit allvarliga - och förhindra att de inträffar igen. Det visar resultatet av Arbetsmiljöverkets breda tillsynsinsats under den gångna veckan.

6 av 10 arbetsgivare slarvar med sitt arbetsmiljöarbete

  • 26 oktober 2012

Drygt hälften av 1 650 inspekterade arbetsplatser saknar rutin för att fånga upp och lära sig av tillbud - händelser som skulle kunna ha varit allvarliga - och förhindra att de inträffar igen. Det visar resultatet av Arbetsmiljöverkets breda tillsynsinsats under den gångna veckan.