Inspektion av riskfyllt arbete vid utbyggnad av elnätet
  • 7 april 2022

Arbetsmiljöverket gör en stor inspektionsinsats inom elenergibranschen. Syftet är att minska risken för arbetsolyckor i samband med utbyggnaden av elnätet.

Dom om egenanställningsföretagens arbetsmiljöansvar överklagad
  • 9 december 2019
Arbetsmiljöverket har överklagat Kammarrätten i Stockholms dom från den 30 oktober till Högsta förvaltningsdomstolen. I domen kom kammarrätten fram till att egenanställningsföretaget Cool Company inte är arbetsgivare och därför inte behöver betala sanktionsavgift enligt arbetsmiljölagen.
Arbetsmiljöverket undersöker attityder till arbetsmiljöarbete
  • 3 september 2019

För första gången undersöker nu Arbetsmiljöverket svenska folkets attityder till arbetsmiljöarbete. 5 000 slumpmässigt utvalda svenskar i åldrarna 20-64 år ska få svara på frågor om hur de ser på arbetsmiljöarbete.

Förbud mot öppna framdörrar på bussar tas bort
  • 15 februari 2022
Arbetsmiljöverket häver förbuden mot öppna framdörrar på bussar i Dalarna, på grund av det förändrade läget för covid-19 pandemin. Det innebär att framdörrarna nu kan öppnas för passagerare. Arbetsgivare behöver fortsatt ha koll på risker i bussförarnas arbetsmiljö.
Arbetsmiljöverket frågar Sverige om attityder till arbetsmiljöarbete
  • 2 september 2019
Nu gör vi på Arbetsmiljöverket för första gången en undersökning för att ta reda på svenska folkets attityder till arbetsmiljöarbete.
Fler kan använda personlig skyddsutrustning med tillfälliga tillstånd
  • 29 juni 2020
Nu blir det tydligare att fler branscher och yrkesgrupper kan använda personlig skyddsutrustning med tillfälliga tillstånd som skydd mot Covid-19. Det är resultatet av en tolkning verket gjort av EU-kommissionens rekommendationer.
Regeringen ger nytt informationsuppdrag till Arbetsmiljöverket
  • 25 september 2020
Regeringen har idag beslutat om ett uppdrag till Arbetsmiljöverket om särskilda informationsinsatser för att höja kunskapen hos arbetsgivare om särskilda risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön till följd av spridningen av sjukdomen covid-19.
Förlängt uppdrag om tillfälliga tillstånd för personlig skyddsutrustning mot covid-19
  • 25 september 2020
Regeringen förlänger Arbetsmiljöverkets uppdrag att utfärda tillfälliga tillstånd för personlig skyddsutrustning som skydd mot covid-19 till 30 juni 2021.
Nytt regeringsuppdrag om dödsolyckor
  • 20 juni 2019
Regeringen har idag gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att analysera dödsolyckor i arbetslivet.