Monica Torgrip 1
Sveriges bowlinghallar säkrade från brister
  • 26 augusti 2014
AV vedklipp
Varning för vedklippar med bristfälliga skydd
  • 29 november 2013
Monica Torgrip 1
Sveriges bowlinghallar säkrade från brister
  • 26 augusti 2014
Kägelmaskiner
Inspektioner ska göra bowlinghallarnas kägelmaskiner säkra
  • 19 maj 2011
Bild på pappersrullar i en fabrik.
Regler om maskiner för papperstillverkning upphävs
  • 4 december 2018
  • 1 januari 0001
Arbetsmiljöproblem vid högt patienttryck Kontroller vid landets alla akutsjukhus
  • 9 juni 2010
Dom om egenanställningsföretagens arbetsmiljöansvar överklagad
  • 9 december 2019
Arbetsmiljön vid 200 särskilda äldreboenden inspekteras
  • 14 september 2011
Varors säkerhet granskas på bygg- och lågprisvaruhus
  • 15 juni 2010