Dom om egenanställningsföretagens arbetsmiljöansvar överklagad
  • 9 december 2019
Arbetsmiljöverket har överklagat Kammarrätten i Stockholms dom från den 30 oktober till Högsta förvaltningsdomstolen. I domen kom kammarrätten fram till att egenanställningsföretaget Cool Company inte är arbetsgivare och därför inte behöver betala sanktionsavgift enligt arbetsmiljölagen.
Förbud mot öppna framdörrar på bussar tas bort
  • 15 februari 2022
Arbetsmiljöverket häver förbuden mot öppna framdörrar på bussar i Dalarna, på grund av det förändrade läget för covid-19 pandemin. Det innebär att framdörrarna nu kan öppnas för passagerare. Arbetsgivare behöver fortsatt ha koll på risker i bussförarnas arbetsmiljö.
Arbetsmiljöverket frågar Sverige om attityder till arbetsmiljöarbete
  • 2 september 2019
Nu gör vi på Arbetsmiljöverket för första gången en undersökning för att ta reda på svenska folkets attityder till arbetsmiljöarbete.
Fler kan använda personlig skyddsutrustning med tillfälliga tillstånd
  • 29 juni 2020
Nu blir det tydligare att fler branscher och yrkesgrupper kan använda personlig skyddsutrustning med tillfälliga tillstånd som skydd mot Covid-19. Det är resultatet av en tolkning verket gjort av EU-kommissionens rekommendationer.
Regeringen ger nytt informationsuppdrag till Arbetsmiljöverket
  • 25 september 2020
Regeringen har idag beslutat om ett uppdrag till Arbetsmiljöverket om särskilda informationsinsatser för att höja kunskapen hos arbetsgivare om särskilda risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön till följd av spridningen av sjukdomen covid-19.
Arbetsmiljöverket undersöker attityder till arbetsmiljöarbete
  • 3 september 2019

För första gången undersöker nu Arbetsmiljöverket svenska folkets attityder till arbetsmiljöarbete. 5 000 slumpmässigt utvalda svenskar i åldrarna 20-64 år ska få svara på frågor om hur de ser på arbetsmiljöarbete.

Inspektion av riskfyllt arbete vid utbyggnad av elnätet
  • 7 april 2022

Arbetsmiljöverket gör en stor inspektionsinsats inom elenergibranschen. Syftet är att minska risken för arbetsolyckor i samband med utbyggnaden av elnätet.

Eva Barkström
Nu är remissen om ny regelstruktur på gång
  • 21 januari 2020
Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska få en ny struktur och den 30 januari går förslaget ut på remiss. Förutom att föreskrifterna sorterats på ett mer överskådligt sätt har också språket fått en översyn. Vi har träffat Eva Barkström som är projektledare för arbetet med den nya regelstrukturen.
Förlängt uppdrag om tillfälliga tillstånd för personlig skyddsutrustning mot covid-19
  • 25 september 2020
Regeringen förlänger Arbetsmiljöverkets uppdrag att utfärda tillfälliga tillstånd för personlig skyddsutrustning som skydd mot covid-19 till 30 juni 2021.