Fler nyheter

Arbetsmiljöverkets årsredovisning 2023

  • 22 februari 2024

2023 var ett mörkt år på svensk arbetsmarknad. Antalet arbetsorsakade besvär och dödsfall visar att en god arbetsmiljö inte prioriteras tillräckligt högt. Det framgår av Arbetsmiljöverkets årsredovisning.

Förra året omkom betydligt fler personer i olyckor på arbetsplatsen än2022.

– Arbetsmiljöverkets vision är att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. Varje dödsfall är en stor tragedi och ett misslyckande i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Dödsolyckorna sker främst inom samma branscher som tidigare, och det är i stort sett samma typ av händelser som orsakar dem. Det innebär att de oftast hade kunnat gå att förebygga med ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete, säger Håkan Olsson, vikarierande generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Ny regelstruktur i digitalt format

Arbetsmiljöverket har under året fortsatt det stora utvecklingsarbetet med regelförnyelse där målet är att göra det lättare att hitta, förstå och använda våra regler. Huvudprincipen när vi har sorterat om våra föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur har varit att skyddsnivån inte ska sänkas och att kravnivån inte ska höjas. I arbetet har arbetsmarknadens parter med flera bidragit med många givande synpunkter.

Föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur beslutades den 15 september 2023 och träder i kraft den 1 januari 2025. I oktober publicerade vi även de nya reglerna i ett digitaliserat format på av.se.

Förstärkt organisation för att motverka arbetslivskriminalitet

Under 2023 har Arbetsmiljöverket tillsammans med åtta andra myndigheter etablerat fem center mot arbetslivskriminalitet. Vi har också förstärkt vår samordnande roll genom att det nu finns en regional samordnare per center.

– Tyvärr ser vi inte någon minskning av arbetslivskriminalitetens omfattning. Problemen sprids i stället till fler branscher, vilket leder till att arbetet behöver intensifieras och utvecklas ytterligare, säger Håkan Olsson.

Ökat antal förrättningar och tillsyn av politikerstyrda organisationer

Antalet förrättningar, det vill säga främst inspektioner men även andra typer av externa besök, ökade med över 12 procent under verksamhetsåret 2023, jämfört med 2022. Även antalet förrättningar per heltidsarbetande inspektör ökade med 5 procent.

– Detta är en mycket positiv utveckling som ligger i linje med uppdraget att effektivisera vår tillsynsverksamhet och öka antalet inspektioner mot tidigare år, säger Håkan Olsson.

Under perioden 2019–2023 genomförde vi en mycket omfattande tillsynsaktivitet där vi inspekterade olika nivåer i politikerstyrda organisationer för att se hur väl det systematiska arbetsmiljöarbetet genomsyrar verksamheterna. Samtliga kommuner och regioner var målgrupp för aktiviteten. Vid 90 procent av inspektionerna ställde vi krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister.

– Det är avgörande för en god arbetsmiljö hos de offentliga arbetsgivarna att den yttersta politiska ledningen tar sitt arbetsmiljöansvar, säger Håkan Olsson.

Arbetsmiljöverkets årsredovisning 2023, pdf, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Arbetsmiljöverket handlägger händelser på Northvolt
  • 12 juli 2024
Några tragiska händelser har nyligen drabbat personer som arbetade på batterifabriken Northvolt. De utreds av flera olika myndigheter. Situationen väcker många frågor även till Arbetsmiljöverket.
Håkan Olsson blir särskild utredare för regeringens arbetsmiljöstrategi
  • 5 juni 2024
Regeringen har utsett Arbetsmiljöverkets Håkan Olsson till särskild utredare med uppdrag att ta fram ett förslag till ny arbetsmiljöstrategi. Det meddelade jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg på en pressträff i dag.
Ny e-tjänst för att söka och beställa handlingar
  • 29 maj 2024
Genom vår nya e-tjänst Sök och beställ handlingar kan du snabbt och enkelt söka efter ärenden i vårt diarium och se vilka allmänna handlingar som finns kopplade till ärendet. Du kan även skicka in en begäran om att få ut allmänna handlingar på ett enkelt sätt.
Ingen ska dö, varken på eller av jobbet
  • 29 april 2024
Under 2023 dog 60 personer på jobbet. Dessutom beräknas cirka 3 000 personer dö i förtid varje år i sjukdomar eller skador som beror på ohälsosamma arbetsmiljöer. Hur det går att förhindra, lyfter vi i samband med den Internationella Arbetsmiljödagen.
Fler nyheter