Fler pressmeddelanden

Förbud mot montering av solceller utan korrekt fallskydd

Fall från höjd är den vanligaste olycksrisken vid solcellsmontage på tak. I takt med ökad efterfrågan på solceller är det vanligt att utföra monteringsarbete, men utan korrekt fallskydd. Arbetsmiljöverket förbjuder nu Sesol AB att utföra byggnads- och anläggningsarbeten med fallrisker på två meter eller mer utan korrekt fallskydd. Förbudet förenas med ett vite på 2 000 000 kronor.

Hustak med solpaneler
Risken för fallolyckor är stor vid montering av solceller på tak. Korrekt fallskydd behövs för att förebygga fallrisker vid alla arbetsmoment.

Det blir allt mer populärt att producera egen el med solceller. I takt med den kraftigt ökade efterfrågan har solcellsmontörerna blivit fler och antalet olyckor har tyvärr också blivit fler. 

- Alla har rätt till en bra arbetsmiljö. Det är ett riskfyllt arbete och det är vanligt att fallskyddet brister, vilket kan leda till att någon skadar sig. Vi har inspekterat flera av Sesols arbetsplatser och sett samma typ av brister. Därför förbjuder vi Sesol AB att utföra byggnads- och anläggningsarbeten med fallrisker på två meter eller mer utan korrekt fallskydd, säger Mattias Hedengren, regionchef på Arbetsmiljöverket.

Vanliga brister vid inspektioner

Arbetsmiljöverket har inspekterat ett 30-tal av Sesols AB arbetsplatser. Flertalet har brustit i fallskyddet - fasta skyddsräcken har saknats, lösa stegar har använts och personlig skyddsutrustning har saknats eller använts på fel sätt. 

- Det är allvarliga brister eftersom risken är påtaglig för att de som utför arbete på hög höjd utan nödvändigt fallskydd och utrustning kan råka riktigt illa ut. Ingen ska riskera att skadas eller i värsta fall dö av sitt arbete. Med tanke på en ökad efterfrågan på solenergi är solcellsmontering en växande bransch och vi ser samma arbetsmiljörisker vid flertalet arbetsplatser, säger Mattias Hedengren.

Det saknas kunskap om åtgärder mot fallrisker och förebyggande arbetsmiljöarbete både hos företag och deras medarbetare men även hos byggherrarna som många gånger är privatpersoner. Antalet olyckor har ökat även om det är svårt att läsa ut exakta antal eftersom solpanelsmontering inte noteras separat i arbetsskadestatistiken.

- Vi har inspekterat drygt ett 30-tal av Sesols arbetsplatser och sett att arbetet med att montera solcellsanläggningar utförts på ett riskfyllt sätt. Fallskyddet brister och det är inte unikt för det här företaget utan det är ett vanligt arbetsmiljöproblem även hos fler företag, något vi kommer att ha ögonen på, säger Mattias Hedengren.

Främsta orsaken till arbetsskador är fallolyckor

Den allra vanligaste olycksorsaken är fallolyckor och därefter att man tappar kontroll över handverktyg. Andra risker för montörerna är fysisk överbelastning, solpaneler är stora och kan väga 25–30 kilo styck. Felaktigt monterade paneler kan också orsaka elolyckor och bränder.

- Det som behöver utvecklas inom solcellsbranschen är att öka kunskapen om förebyggande arbetsmiljöarbete och fallskydd för att arbetet ska utföras på ett säkert och ergonomiskt riktigt sätt, säger Mattias Hedengren.

Förbudet träder i kraft 22 april 2024 och förenas med ett vite på 2 000 000 kronor per tillfälle som Sesol AB bryter mot förbudet.

Montering av solceller på tak – vad gäller? 

Relaterade pressmeddelanden

Unga skadas, får sömnproblem och sextrakasseras på jobbet
  • 22 maj 2024
  • Pressmeddelande

Unga är framtidens arbetskraft men riskerar att få en dålig start på arbetslivet. Flest unga skadar sig på sommaren – men olyckor är långtifrån den enda risken de möter på jobbet. Nu inspekterar vi arbetsplatser inom branscher där många unga arbetar.

Förbud mot riskfyllt arbetsmoment på Green Cargo
  • 6 maj 2024
  • Pressmeddelande

Dödsfall, olyckor och allvarliga tillbud – att åka på fotsteg utanpå lok och tågvagnar i samband med växlingsarbete har varit förenat med allvarliga risker för arbetstagare på Green Cargo. Nu förbjuder Arbetsmiljöverket företaget att utföra arbetsmomentet. Beslutet är förenat med ett vite på 1...

Arbetsmiljöverket deltar i europeisk tillsynskampanj
  • 3 maj 2024
  • Bygg, anläggning
  • ...

Nu inleder Arbetsmiljöverket en tre veckor lång tillsynsinsats av arbetsgivare inom särskilt olycksdrabbade branscher. Insatsen är en del av en kampanj som alla EU-länder och Norge deltar i. Ett viktigt syfte är att dela lärdomar mellan ländernas arbetsmiljömyndigheter.

Stor risk att chefers arbetsmiljö glöms bort
  • 25 april 2024
  • Pressmeddelande

Chefer utför viktigt arbetsmiljöarbete åt andra, men deras egen arbetsmiljö faller ofta mellan stolarna i företagens systematiska arbetsmiljöarbete. Det är en av slutsatserna i vår rapport efter en stor inspektionsinsats av arbetsmiljön för första linjens chefer i privat sektor.

Fler nyheter och pressmeddelanden om Energi, avlopp, avfall