Fler nyheter

Belastningsskador vanliga i branscher som hanterar paket

  • 19 december 2022

Belastningsskador är bland de vanligaste arbetsskadorna i branscher inom e-handelskedjan. Slutrapporten om inspektion av e-handeln visar att branscherna bör ha en dialog om lösningar för pakethantering som minskar riskerna - exempelvis om viktgränser, emballage och lossningsmiljöer.

E-handeln berör flera olika branscher. Från det att en kund har beställt en vara på nätet, tills att den levereras till kunden passerar paketet branscherna varulagring, vägtransport, post-och kurir och livsmedelshandel där utlämning sker. I dessa branscher är det allt för många anställda som skadar sig, eller blir sjuka, på jobbet på grund av att de lyfter fel, lyfter för tungt, eller gör för många repetitiva rörelser – så kallade belastningsrelaterade orsaker. Trots att både inspektioner och statistik sedan flera år (2017 – 2021) visat att det är vanligt med belastningsrelaterade arbetsskador i branscherna, så har ingen förbättring skett.

– Paket som produkt påverkar arbetstagare genom hela e-handelskedjan, säger Eric Storbjörk, projektledare för den mångåriga inspektionsinsatsen ”Inspektioner av e-handelns pakethantering”. Hur ett paket hanteras i en del av kedjan, kan även påverka hur paketet kan hanteras i en annan del.

Ett paket har ofta en lång resa genom många branscher innan den når sitt mål. När en kund beställer en vara paketeras den först på ett lager. Var fjärde anmäld arbetsolycka (med sjukfrånvaro) inom magasinering och varulagring är belastningsrelaterad, och hela 45 procent av de anmälda arbetssjukdomarna.

Transportbranschen tar sedan vid och kör varan till en paketterminal. Över hälften av de anmälda arbetssjukdomarna inom branschen vägtransport är belastningsrelaterad, likaså var femte anmäld arbetsolycka med sjukfrånvaro. Hela 58 procent av de anmälda arbetssjukdomarna hos dem som kör lastbil, eller långtradare, är belastningsrelaterade. Där är 15 procent av de anmälda arbetssjukdomarna relaterade till tunga lyft över 20 kg.

När paketet når en paketterminal ska det sorteras innan det transporteras vidare mot slutmålet. Inom branschen post-och kurir, där paketterminaler ingår, är 58 procent av de anmälda arbetssjukdomarna belastningsrelaterade, och 15 procent av arbetsolyckorna med sjukfrånvaro.

En del paket skjutsas ut direkt till kunden. Andra levereras till ett utlämningsställe, som inte sällan är en livsmedelsbutik där paketet registreras, förvaras och sedan lämnas ut till kunden. Närapå var femte anmäld arbetsolycka med sjukfrånvaro inom branschen livsmedelshandel är belastningsrelaterad och hela 45 procent av de anmälda arbetssjukdomarna.

Resultat från inspektion av e-handelskedjans hantering av paket

Överfulla utlämningsställen, tunga paket som bärs i tre trappor till kund, avsaknad av lyfthjälpmedel och pressade tidsramar är några av de faktorer som ligger bakom skadorna. Det visar Arbetsmiljöverkets stora inspektionsinsats som under åren 2019–2022 inspekterade e-handelskedjans hantering av paket, där 8 av 10 arbetsgivare fick krav på åtgärder. Inspektörerna såg brister kring

  • det förebyggande arbetsmiljöarbetet
  • kunskaper om belastningsergonomi, och hur den undersöks och riskbedöms
  • undersökningar av organisatorisk och social arbetsmiljö
  • användning av truckar.

Eric Storbjörk menar att inspektionerna har gett branscherna inom e-handelskedjan kunskap att utveckla arbetsmiljön för sina anställda. Det kvarstår dock mycket arbete för branschernas aktörer att ta tag i.

– Aktörerna behöver ha en dialog med varandra för att hitta lösningar som minskar riskerna för arbetstagare när de hanterar paket. De behöver diskutera val av emballage, viktgränser, lossningsmiljöer, tekniska hjälpmedel, tidsramar och fordon. Hittar man lösningar kring dessa områden, kommer förhoppningsvis riskerna att minska för att skada sig på jobbet.

Vill du veta mer om inspektionsinsatsen?

I rapporten kan du läsa mer om inspektionerna, om vilka krav som Arbetsmiljöverket har ställt, och om vilka åtgärder arbetsgivare har vidtagit.

Projektrapport – Fokusområde e-handel 2019–2022, pdf, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Fler företag ska ha kanaler för visselblåsning
  • 16 november 2023
Senast 17 december 2023 ska privata arbetsgivare med minst 50 anställda ha lanserat interna rapporteringskanaler för visselblåsning. Sådana rapporteringskanaler används för att slå larm om missförhållanden på arbetsplatsen.
Center mot arbetslivskriminalitet startar i Stockholm
  • 14 november 2023
Idag öppnar ett center mot arbetslivskriminalitet i Stockholm. Det är landets sjätte center, där Arbetsmiljöverket och åtta andra myndigheter jobbar tillsammans för att motverka brott i arbetslivet.
Montering av solceller på tak – vad gäller?
  • 24 oktober 2023
Har du koll på de arbetsmiljöregler som gäller vid montering av solceller på tak? Här går vi igenom hur du förebygger risker och vem som är ansvarig för vad.
Nya krav på läkarundersökningar för tjänstbarhetsintyg
  • 21 september 2023
Den 1 januari 2024 börjar nya krav gälla för vissa medicinska kontroller i arbetslivet. De nya kraven rör dig som utfärdar tjänstbarhetsintyg för två typer av arbeten: klättring med stor nivåskillnad samt rök- och kemdykning.
Fler nyheter