Fler nyheter

Belastningsskador vanliga i branscher som hanterar paket

  • 19 december 2022

Belastningsskador är bland de vanligaste arbetsskadorna i branscher inom e-handelskedjan. Slutrapporten om inspektion av e-handeln visar att branscherna bör ha en dialog om lösningar för pakethantering som minskar riskerna - exempelvis om viktgränser, emballage och lossningsmiljöer.

E-handeln berör flera olika branscher. Från det att en kund har beställt en vara på nätet, tills att den levereras till kunden passerar paketet branscherna varulagring, vägtransport, post-och kurir och livsmedelshandel där utlämning sker. I dessa branscher är det allt för många anställda som skadar sig, eller blir sjuka, på jobbet på grund av att de lyfter fel, lyfter för tungt, eller gör för många repetitiva rörelser – så kallade belastningsrelaterade orsaker. Trots att både inspektioner och statistik sedan flera år (2017 – 2021) visat att det är vanligt med belastningsrelaterade arbetsskador i branscherna, så har ingen förbättring skett.

– Paket som produkt påverkar arbetstagare genom hela e-handelskedjan, säger Eric Storbjörk, projektledare för den mångåriga inspektionsinsatsen ”Inspektioner av e-handelns pakethantering”. Hur ett paket hanteras i en del av kedjan, kan även påverka hur paketet kan hanteras i en annan del.

Ett paket har ofta en lång resa genom många branscher innan den når sitt mål. När en kund beställer en vara paketeras den först på ett lager. Var fjärde anmäld arbetsolycka (med sjukfrånvaro) inom magasinering och varulagring är belastningsrelaterad, och hela 45 procent av de anmälda arbetssjukdomarna.

Transportbranschen tar sedan vid och kör varan till en paketterminal. Över hälften av de anmälda arbetssjukdomarna inom branschen vägtransport är belastningsrelaterad, likaså var femte anmäld arbetsolycka med sjukfrånvaro. Hela 58 procent av de anmälda arbetssjukdomarna hos dem som kör lastbil, eller långtradare, är belastningsrelaterade. Där är 15 procent av de anmälda arbetssjukdomarna relaterade till tunga lyft över 20 kg.

När paketet når en paketterminal ska det sorteras innan det transporteras vidare mot slutmålet. Inom branschen post-och kurir, där paketterminaler ingår, är 58 procent av de anmälda arbetssjukdomarna belastningsrelaterade, och 15 procent av arbetsolyckorna med sjukfrånvaro.

En del paket skjutsas ut direkt till kunden. Andra levereras till ett utlämningsställe, som inte sällan är en livsmedelsbutik där paketet registreras, förvaras och sedan lämnas ut till kunden. Närapå var femte anmäld arbetsolycka med sjukfrånvaro inom branschen livsmedelshandel är belastningsrelaterad och hela 45 procent av de anmälda arbetssjukdomarna.

Resultat från inspektion av e-handelskedjans hantering av paket

Överfulla utlämningsställen, tunga paket som bärs i tre trappor till kund, avsaknad av lyfthjälpmedel och pressade tidsramar är några av de faktorer som ligger bakom skadorna. Det visar Arbetsmiljöverkets stora inspektionsinsats som under åren 2019–2022 inspekterade e-handelskedjans hantering av paket, där 8 av 10 arbetsgivare fick krav på åtgärder. Inspektörerna såg brister kring

  • det förebyggande arbetsmiljöarbetet
  • kunskaper om belastningsergonomi, och hur den undersöks och riskbedöms
  • undersökningar av organisatorisk och social arbetsmiljö
  • användning av truckar.

Eric Storbjörk menar att inspektionerna har gett branscherna inom e-handelskedjan kunskap att utveckla arbetsmiljön för sina anställda. Det kvarstår dock mycket arbete för branschernas aktörer att ta tag i.

– Aktörerna behöver ha en dialog med varandra för att hitta lösningar som minskar riskerna för arbetstagare när de hanterar paket. De behöver diskutera val av emballage, viktgränser, lossningsmiljöer, tekniska hjälpmedel, tidsramar och fordon. Hittar man lösningar kring dessa områden, kommer förhoppningsvis riskerna att minska för att skada sig på jobbet.

Vill du veta mer om inspektionsinsatsen?

I rapporten kan du läsa mer om inspektionerna, om vilka krav som Arbetsmiljöverket har ställt, och om vilka åtgärder arbetsgivare har vidtagit.

Projektrapport – Fokusområde e-handel 2019–2022, pdf, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Sök bidrag för att motverka brott i arbetslivet
  • 10 januari 2023
Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer kan nu söka statsbidrag för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet. Bidraget ska främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter.
Kommunikationsinsats mot arbetslivskriminalitet startar
  • 28 november 2022
Låga priser kan ha en mörk baksida. Läs om hur människor utnyttjas och hur du kan göra skillnad. Det är några av budskapen i den kommunikationsinsats som Arbetsmiljöverket tillsammans med flera andra myndigheter lanserar i dag, den 28 november.
Allt fler arbetsmiljöbrott lagförs
  • 14 november 2022
Antalet arbetsgivare och företag som lagförs för arbetsmiljöbrott har ökat de senaste åren, visar siffror från Arbetsmiljöverket, Polisen och Åklagarmyndigheten. Ett viktigt skäl är ett fördjupat och strukturerat samarbete mellan myndigheterna sedan tre år tillbaka som har förbättrat handläggning...
Webbinarium om digitaliseringen av Arbetsmiljöverkets regler
  • 8 november 2022
Arbetsmiljöverkets utvecklingsarbete med regelförnyelse fortsätter. Målet är att göra det enklare att hitta, förstå och använda arbetsmiljöreglerna. På ett webbinarium den 10 november visar Arbetsmiljöverket hur det blir när reglerna digitaliseras.
Fler nyheter